Pogoda - Sądeckie.pl2

Dzisiaj jest: 02. 03. 2021
Do końca roku: 304 dniW ciągu 4 dni limanowscy strażacy 9 razy wyjeżdżali gasić palące się sadze w kominach

W ciągu 4 dni limanowscy strażacy 9 razy wyjeżdżali gasić palące się sadze w kominach

W okresie od 1 października 2020 r. do 16 lutego 2021 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej odnotowała łącznie 65 pożarów sadzy w kominach. Jest to wzrost o 35% w stosunku to analogicznego okresu roku poprzedniego. W ciągu 4 dni limanowscy strażacy 9 razy wyjeżdżali gasić palące się sadze w kominach.

Dlaczego dochodzi do pożarów sadz w kominach?

Często pożary sadzy spowodowane są zaniedbaniami przez użytkowników kominów. Podstawową i najważniejszą nieprawidłowością jest brak czyszczenia przewodów dymowych. Innym błędem jest utrzymywanie zbyt niskiej temperatury w kotle, a także wrzucanie węgla na gorący żar, co powoduje straty ciepła i intensywne tworzenie sadzy. Ulatujące z dymem niespalone składniki węgla stanowią nawet 30% jego wagi! Smoła i sadza osadzają się w kotle i kominie oraz zanieczyszczają powietrze w okolicy domu. Prowadzi to do obniżenia sprawności cieplnej urządzenia, przez co spalamy zdecydowanie więcej opału.

Kolejnym błędem mogącym prowadzić do powstania pożaru jest niewłaściwe dopasowanie przewodu spalinowego do zamontowanego pieca. Należy pamiętać, aby nasz komin odpowiadał wymaganiom opisanym w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) kotła. W większości przypadków konsekwencją zmiany kotła jest konieczność wymiany, bądź modernizacji komina.

Obowiązki właścicieli i zarządców budynków

Zaniedbane kominy mogą doprowadzić do tragedii. Niestety uregulowania dotyczące przeglądów i czyszczenia kominów są powszechnie lekceważone.

Strażacy przypominają, że zgodnie z prawem w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • co najmniej raz na 3 miesiące z palenisk opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem);
  • co najmniej raz na 6 miesięcy z palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym;
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Przed sezonem grzewczym, jak również w jego trakcie należy przeprowadzać kontrolę stanu technicznego przewodu kominowego. Przewody zarówno dymowe, spalinowe oraz wentylacyjne a także urządzenia techniczne muszą być utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Konieczny w tym celu jest regularny przegląd wykonywany przez osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. Po wykonanym przeglądzie powinien być sporządzony protokół pokontrolny. Konsekwencją niewywiązywania się z ww. obowiązków może być ograniczenie lub nawet odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Pamiętajmy, że odpowiedni stan przewodów kominowych pomoże zapewnić każdemu mieszkańcowi odpowiedni poziom bezpieczeństwa.  


Źródło: PSP Limanowa

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować