W Gminie Chełmiec zmodernizują kolejną drogę

Gmina Chełmiec decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego otrzymała 9,4 mln zł z programu Polski Ład. Środki te zostaną przeznaczone na całkowitą przebudowę drogi Wielogłowy – Ubiad wraz z budową chodnika, oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacji sanitarnej.

W Gminie Chełmiec zmodernizują kolejną drogę

Na tą inwestycje gmina posiada już dokumentację techniczną oraz pozwolenia i wkrótce przystąpi do ogłaszania procedury przetargowej. Całkowity koszt tego zadania to 9,9 mln zł, dotacja to 9,4 mln zł z wkład własny wynosi 5% czyli 0,5 mln zł.


W ramach inwestycji planuje się:
  • budowę chodnika na odcinku 0+868 – 3+771 (2,9 km chodnika);
  • budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej, montaż korytek ściekowych;
  • budowę 4,2 km kanalizacji sanitarnej i 218 studzienek przyłączeniowych;
  • przebudowę 13 przepustów pod drogą powiatową;
  • przebudowę skrzyżowań i zjazdów indywidualnych;
  • montaż 97 kompletów lamp oświetleniowych;
  • montaż poręczy ochronnych i umocnienie skarp;
  • poszerzenie jezdni na odcinku wzdłuż chodnika.


Źródło: Gm. Chełmiec, fot. ilustracyjna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować