W Gminie Łososina Dolna szykuje się kolejna inwestycja drogowa. Jej koszt to prawie milion złotych

W czerwcu 2023 roku, Gmina Łososina Dona otrzymała wsparcie finansowe z Lasów Państwowych na kwotę 704 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 292588 K Stańkowa – Kąty w miejscowości Stańkowa, Gmina Łososina Dolna”.

W Gminie Łososina Dolna szykuje się kolejna inwestycja drogowa. Jej koszt to prawie milion złotych

We wrześniu podpisano umowę z firmą Zakład Usługowo –Produkcyjny „KAM-BET”, która zajmie się wykonaniem prac remontowych.


Prace obejmują m.in.: usunięcie uszkodzonej nawierzchni betonowej, wyrównanie i wzmocnienie podłoża gruntowego, położenie nowej warstwy betonu na jezdni, uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego, odnowienie narzutu kamiennego, wymianę przepustów i korytek betonowych, oczyszczenie rowu i montaż barier ochronnych. Prace będą prowadzone na najbardziej zniszczonych fragmentach drogi.


Całkowity koszt przedsięwzięcia to: 972 563,37 zł, z czego 704 000,00 zł pochodzi z Funduszu Leśnego Lasów Państwowych.


Źródło: Gm. Łososina Dolna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować