W Kamienicy uroczyście otwarto nowoczesny obiekt sportowy

23 listopada br. miało miejsce długo oczekiwane wydarzenie, oficjalne otwarcie Hali Widowiskowo – Sportowej w Kamienicy. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 8 040 000,00 zł, w tym 3 999 800,00 zł to dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W Kamienicy uroczyście otwarto nowoczesny obiekt sportowy

Rolę gospodarzy uroczystości otwarcia hali pełnili: wójt gminy Władysław Sadowski, przewodniczący Rady Gminy Hilary Majewski i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Mirosław Haczek.


Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się od przywitania zaproszonych gości, wśród których byli m.in.: posłowie na sejm RP – Anna Paluch, Urszula Nowogórska; radny sejmiku, a zarazem prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorz Biedroń; starosta limanowski Mieczysław Uryga; wiceprezes Polskiego Szkolnego Związku Sportowego Feliks Piwowar; przedstawiciele samorządów sąsiadujących gmin oraz partnerskiej gminy Komorniki; radni gminy; przedstawiciele urzędu gminy; dyrektorzy szkół; prezesi klubów sportowych oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych i stowarzyszeń gminy.


Wójt gminy Władysław Sadowski w swoim wystąpieniu przedstawił krótki zarys historyczny powstania koncepcji budowy hali, koszty i finansowanie realizacji tego przedsięwzięcia. Złożył podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak okazałego obiektu.


Starosta Limanowski Mieczysław Uryga podczas swojego wystąpienia podkreślił, że otwarcie nowoczesnego obiektu sportowego jest owocem zaangażowania i pracy wielu osób, a także dowodem wielkiej troski o to, by dzieci i młodzież ale i wszyscy mieszkańcy Gminy Kamienica mogli realizować swoje sportowe zainteresowania i pasje.


Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie hali przez księdza proboszcza Jana Betleja. Następnie, zgodnie z tradycją, odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi przy udziale: poseł Anny Paluch, poseł Urszuli Nowogórskiej, radnego sejmiku Grzegorza Biedronia, starosty Mieczysława Urygi, wójta Władysława Sadowskiego, dyrektora GOK Mirosława Haczka, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Gminy Stefana Kuchni, ks. proboszcza Jana Betleja, wykonawcy inwestycji Krzysztofa Jagieły (FB „Morcin”) i projektanta obiektu Jana Piwowara.


W dalszej części uroczystości odbyło się wręczenie imiennych podziękowań i okolicznościowych – pamiątkowych medali. Następnie przy dźwiękach muzyki pokazy akrobatyczne zaprezentował zespół DIAMOND CHEER z sekcji cheerleaders, działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy.


Źródło: Gm. Kamienica

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować