W Krynicy-Zdroju otwarto Klub "Senior +"

17 czerwca br. odbyło się uroczyste otwarcie Klubu „ Senior +”, już w mniej restrykcyjnych warunkach pandemicznych.

W Krynicy-Zdroju otwarto Klub "Senior +"

W otwarciu krynickim Seniorom towarzyszyli goście: Poseł na Sejm RP Patryk Wicher, Burmistrz Krynicy-Zdroju Piotr Ryba, Zastępca Burmistrza Paweł Maślanka, Przewodnicząca Rady Miejskiej Irena Weber–Grelecka, Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu Beata Oleksy oraz Radni: Robert Kubiczek i Grzegorz Łaś, a także Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Grzegorz Koza.


Proboszcz Parafii Zdrojowej, ks. Andrzej Liszka poświęcił siedzibę klubu. Uroczystość została uświetniona zawieszeniem herbu Krynicy–Zdroju w sali spotkań.


Prezes Krynickiego Stowarzyszenia Twórców „Galeria pod Kasztanem”, Celina Kopacka otworzyła wystawę malarstwa, a dodatkową atrakcją był recital Martyny Kozy, uczennicy klasy II LO w Krynicy-Zdroju, wyróżnionej w XVI Starosądeckim Konkursie Młodych Wokalistów.


Klub dla Seniorów w Krynicy-Zdroju powstał w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020. Działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej. Został stworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych z Gminy Krynica-Zdrój. Jest miejscem, gdzie seniorzy mogą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, zdobywać umiejętności, a przede wszystkim spędzać czas w grupie.


Siedzibą Klubu jest lokal usytuowany w budynku po byłym Publicznym Gimnazjum im. Prof. dra Józefa Dietla przy ulicy Szkolnej 3. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 16.00.


Kierownictwo nad funkcjonowaniem Klubu sprawuje Agnieszka Mosur (5 godzin tygodniowo), a funkcję opiekuna – instruktora pełni Małgorzata Piątkowska (20 godzin tygodniowo). W zajęciach może uczestniczyć 30 osób i są to osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 lat i mieszkają na terenie Miasta i Gminy Krynica-Zdrój. Uczestnictwo w Klubie „Senior +” jest dobrowolne i bezpłatne.


Rok 2021 dla Klubu „Senior+” to udział w zajęciach, spotkaniach, prelekcjach, wyjazdach edukacyjnych do teatru, opery, galerii sztuki, kina itp. To ćwiczenia w basenie, na siłowni, joga, a także w zajęcia kulinarne, plastyczne, spotkania integracyjne z innymi Klubami, z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Krynicy-Zdroju i innymi organizacjami pozarządowymi i międzypokoleniowymi.


Źródło: Gm. Krynica-Zdrój

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować