Pogoda - Sądeckie.pl8

Dzisiaj jest: 08. 05. 2021
Do końca roku: 237 dni
Jakość Powietrza

W Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbyła się konferencja online dla nauczycieli i dyrektorów szkół branżowych

W Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbyła się konferencja online dla nauczycieli i dyrektorów szkół branżowych

W nowosądeckim ośrodku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli dyskutowano nad wyzwaniami stojącymi przed szkołami branżowymi w związku z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy oraz oczekiwaniami uczniów, kontynuujących edukację w szkołach tego typu. Konferencja online „Nowa jakość gospodarki, nowa jakość kształcenia branżowego” została objęta honorowym patronatem marszałka Witolda Kozłowskiego i Barbary Nowak, małopolskiej kurator oświaty.

 

Współczesny świat z procesami globalizacyjnymi i spektakularnym rozwojem technologii wymaga od przedsiębiorców wszelkich branż ogromnej elastyczności i kreatywności. Takimi cechami powinni dysponować również potencjalni pracownicy, specjaliści najróżniejszych gałęzi produkcji czy usług. W jakim stopniu dysponują nimi rzeczywiście? Jakie działania podejmują szkoły branżowe, aby wyposażyć uczniów w kompetencje niezbędne na rynku pracy przyszłości? Na czym powinna polegać wzorcowa współpraca szkół z przedsiębiorstwami i pracodawcami działającymi w regionie? Na te i inne pytania starali się udzielić odpowiedzi prelegenci.

 

Do prezentacji dobrych praktyk organizatorzy konferencji zaprosili dyrektorów trzech placówek: Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach, Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu oraz Zespołu Szkół im. W. Orkana w Marcinkowicach. Przedstawili oni działania swoich szkół, szczególnie w kontekście zmian dokonywanych w ostatnich latach, dostosowania oferty edukacyjnej do oczekiwań młodzieży i rodziców oraz potrzeb zakładów pracy; wątek główny jednak stanowiła perspektywa współpracy na linii szkoła branżowa – pracodawcy.

 

Michał Kądziołka, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przygotował prezentację (przedstawioną w jego imieniu przez Miłosza Drożdża) nt. „Kształcenie branżowe siłą rynku pracy”. Przeanalizował w niej wpływ na rynek pracy zarówno długofalowych trendów cywilizacyjnych (jak cyfryzacja czy mobilność), jak trendów o działaniu krótkotrwałym, lecz niezwykle intensywnym (jak doświadczana na całym świecie pandemia). Omówił wnioski płynące z badań potrzeb kwalifikacyjnych pracodawców z branży przemysłowej ziemi sądeckiej i gorlickiej, zaznaczając że obszar współpracy biznesu z edukacją różnych szczebli wymaga zdecydowanie dalszego rozwijania. Otworzyć się na taką współpracę winny również szkoły branżowe, nie tylko kształcąc w określonych zawodach, ale także rozwijając kompetencje wyższego rzędu (np. tworzenie i czytanie dokumentacji technicznej).

 

Konferencję zakończyła prelekcja wicedyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ds. Ośrodka w Nowym Sączu, Zygmunta Fryczka, nt. „Ja-Absolwent” u przyszłego „Pracodawcy”. Jej przedmiot stanowiło nowatorskie podejście do zagadnienia relacji kandydat – pracodawca, która może być kształtowana na zasadzie wspólnoty (a nie konfliktu!) interesów obu stron, stwarzając podstawy do obopólnie korzystnej współpracy w ciągu całej kariery zawodowej. Dla takiego rozwoju relacji niezbędne będzie – z obu stron – pozytywne nastawienie i zdolność szybkiego doskonalenia i dostosowania do nowych okoliczności.

 

W konferencji wzięło udział ok. 130 nauczycieli i dyrektorów szkół branżowych. Podsumowując wydarzenie, dr Łukasz Cieślik, dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli podkreślił, że ambicją wojewódzkiej placówki jest wspieranie szkół branżowych w rozwoju umożliwiającym sprostanie wyzwaniom współczesności.

 

Źródło: UMWM

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować