W Nowym Sączu pogranicznicy zatrzymali dwóch Gruzinów

W siedzibie Oddziału Zamiejscowego Wydziału do Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu, funkcjonariusze Placówki SG w Tarnowie przeprowadzili kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP.

W Nowym Sączu pogranicznicy zatrzymali dwóch Gruzinów

Podczas kontroli zatrzymano dwóch obywateli Gruzji, którzy nielegalnie przebywali w Polsce. Mężczyźni posiadali biometryczne paszporty gruzińskie i wjechali do strefy Schengen przez lotnisko w Gdańsku w maju 2023 r.


Ich okres pobytu bezwizowego upłynął 8 sierpnia 2023 r., a do dnia kontroli nie uzyskali oni żadnych dokumentów legalizujących ich pobyt. W związku z tym Komendant Placówki SG w Tarnowie wydał im decyzje o zobowiązaniu do powrotu i zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw Schengen na 6 miesięcy.


Źródło: KaOSG

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować