W starosądeckim liceum uczniowie realizowali projekt „Razem w Działaniu Polska i Ukraina”

W starosądeckim liceum uczniowie realizowali projekt „Razem w Działaniu Polska i Ukraina” pod hasłem „Lato z pokazami pierwszej pomocy i mini festyn dla grup polskich i ukraińskich uczniów szkół z terenu powiatu nowosądeckiego, zorganizowane przez SIM PCK na terenie Starego Sącza.”

W starosądeckim liceum uczniowie realizowali projekt „Razem w Działaniu Polska i Ukraina”

Projekt został przygotowany przez Grupę Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża (SIM PCK), który połączył dzieci i młodzież z Polski i Ukrainy, promując zarazem edukację z zakresu pierwszej pomocy. Siła projektu tkwiła we współpracy lokalnych instytucji i organizacji. Inicjatorem działań był SIM PCK, który ścisłą współpracę podjął z Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz partnerami ze Szkolnych Kół PCK w Starym Sączu, Grybowie, Łącku i Krynicy Zdroju.


Projekt miał na celu przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, które w nagłych sytuacjach mogą uratować życie. Jednak nie był to jedyny jego cel. Inicjatywa otwierała okazję do integracji dzieci i młodzieży z Ukrainy i Polski, wzmacniając przyjazne relacje między tymi dwoma narodami.


Warto podkreślić, że projekt ten kładł nacisk na idee Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, które zakładają niesienie pomocy bez względu na pochodzenie, wyznanie czy przekonania. Podczas festynu uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w profesjonalnych pokazach pierwszej pomocy przygotowanych przez młodzież SIM PCK. To nie tylko lekcja teorii, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności ratowania życia.


Stanowiska z atrakcjami, malowaniem twarzy i zajęciami plastycznymi stanowiły doskonałe uzupełnienie festynu. Wyjątkowym momentem był chwytający za serce widok, kiedy najmłodsi uczestnicy stworzyli łańcuch polsko-ukraiński pod czujnym okiem wolontariuszy. Projekt zakończył się sukcesem, przynosząc nie tylko wiedzę na temat pierwszej pomocy, ale także nawiązanie nowych, międzynarodowych przyjaźni.


Dla wielu osób był to pierwszy, wspólny krok w nauce pierwszej pomocy - mówi Aneta Mamala, koordynatorka SIM PCK. – Cieszę się, że tak licznie odwiedzili nas uczniowie ze szkół i przedszkoli. Doskonale wiemy, że sama teoria nie wystarczy. Mamy nadzieję, że daliśmy najmłodszym poczucie bezpieczeństwa i pewność, że mogą pomóc. Najgorsza jest obojętność.


Źródło: SPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować