W tych miejscowościach zmodernizowano wewnętrzne drogi gminne

24 września br. miał miejsce odbiór techniczny kolejnych zmodernizowanych wewnętrznych dróg w Gminie Limanowa:

W tych miejscowościach zmodernizowano wewnętrzne drogi gminne

1. Droga „Mordarka, Janik, Pietryga” – wykonawca LIMDROG – kwota zadania 44 897,46 zł.

Zakres remontu drogi wewnętrznej na odcinku w km 0+000 – 0+150 obejmował:
 • roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe,
 • frezowanie nawierzchni bitumicznej,
 • cięcie piłą nawierzchni bitumicznej,
 • mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna i górna,
 • mechaniczne oczyszczanie i skrapianie emulsją asfaltową na zimno podbudowy,
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża,
 • odtworzenie nawierzchni bitumicznej,
 • renowację, czyszczenie rowów, przepustów pod drogą,
 • uzupełnienie poboczy kruszywem, powierzchniowe utrwalenie,
 • ułożenie ścieków drogowych, z prefabrykatów betonowych.
2. Droga „Wysokie do P. Handzel” – wykonawca LIMDROG – kwota zadania 109 722,95 zł.

Zakres remontu drogi wewnętrznej na odcinku w km 0+000 – 0+177 obejmował:
 • roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe,
 • cięcie piłą nawierzchni bitumicznej,
 • stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji,
 • odtworzenie dolnej i górnej warstwy podbudowy,
 • odtworzenie nawierzchni bitumicznej,
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża,
 • renowację, czyszczenie rowów, przepustów pod drogą i zjazdami, wymiana przepustów,
 • ułożenie ścieków drogowych, umocnienie skarpy i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej,
 • uzupełnienie poboczy kruszywem, powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym,
3. Droga „Majerz – Siekierczyna - Wola” – wykonawca LIMDROG – kwota zadania 19 577,17 zł.

Zakres remontu drogi wewnętrznej na odcinku w km 0+000 – 0+24 obejmował:
 • roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe,
 • frezowanie nawierzchni bitumicznej,
 • odtworzenie nawierzchni bitumicznej,
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża,
 • uzupełnienie poboczy kruszywem, powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym.

Wykonawcą tych zadań było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. W końcowym odbiorze zadania uczestniczyły władze samorządu: Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Wicewójt Gminy Limanowa Wojciech Pazdan, inspektor nadzoru Janusz Liptak, Kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Limanowa Stanisław Piegza, przedstawiciele Wykonawcy zadania oraz radni i sołtysi poszczególnych wsi.


Źródło: Gm. Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować