W Urzędzie Gminy Grybów wdrażany jest proces związany z cyfryzacją usług i zapewnieniem bezpieczeństwa informacji

Elektronizacja i cyfryzacja urzędu, to jedno z najważniejszych wyzwań przed którym stoi administracja publiczna. Dzięki realizacji kolejnych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich, od dwóch lat sukcesywnie w Urzędzie Gminy wdrażany jest proces związany z cyfryzacją usług i zapewnieniem bezpieczeństwa informacji. Usługi te nie tylko zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa dla uczestników czynności procesowych i pozwalają obniżyć koszty, lecz również w znaczący sposób przyczyniają się do przyspieszenia załatwienia spraw urzędowych.

W Urzędzie Gminy Grybów wdrażany jest proces związany z cyfryzacją usług i zapewnieniem bezpieczeństwa informacji

Coraz więcej spraw można załatwić w Urzędzie bez wychodzenia z domu. Czasem to tylko kilka kliknięć w Internecie. Takich usług mamy już kilkanaście. W ten sposób możesz na przykład złożyć:

 • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych.
 • wniosek o podział nieruchomości - postanowienie opiniujące podział nieruchomości.
 • wniosek o podział nieruchomości - zatwierdzenie podziału nieruchomości.
 • wniosek o ustalenie numeru porządkowego.
 • wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu bądź nieposiadaniu gospodarstwa rolnego.
 • wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • wniosek o usuniecie drzew.


Poprzez rejestrację w Portalu Interesanta https://eurzad.gminagrybow.pl/ możesz załatwić sprawy w zakresie podatków i opłat w tym:

 • podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
 • podatku od nieruchomości od osób prawnych.
 • podatku rolnego od osób fizycznych.
 • podatku rolnego od osób prawnych
 • podatku leśnego od osób fizycznych.
 • podatku leśnego od osób prawnych.
 • podatku od środków transportowych.
 • opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Od września br. Katalog usług został poszerzony o kolejne e-formularze, bowiem zakończona została realizacja projektu Cyfrowa Gmina. Wchodząc na portal https://sip.gison.pl/grybow możesz nie tylko sprawdzić w systemie informacji przestrzennej, informacje dotyczące dróg, wodociągu i kanalizacji ale również złożyć elektroniczne wnioski o przyłącz wodociągowy i kanalizacyjny.


Dotychczas na cyfryzację i cyberbezpieczeństwo Urzędu przeznaczono prawie 2 mln.


Źródło: Gm. Grybów

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować