W ZS w Starym Sączu powstała nowoczesna ekopracownia

W Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu powstała ekopracownia, która służy do edukacji ekologicznej i promocji odnawialnych źródeł energii.

W ZS w Starym Sączu powstała nowoczesna ekopracownia

Uczniowie mają tu możliwość zapoznania się z różnymi technologiami wykorzystującymi energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną. Pracownia jest wyposażona w nowoczesne urządzenia i pomoce dydaktyczne, takie jak: pompa ciepła, kolektory słoneczne, elektrownia wiatrowa, turbina Peltona, turbina wodna, zestaw hybrydowy, pirometr, refraktometr, pehametr, anemometr i plansze dydaktyczne.


W naszej szkole kształcimy przyszłych specjalistów w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – mówi dyrektor szkoły Grzegorz Skalski. - Jest to zawód przyszłościowy i atrakcyjny na rynku pracy. Uczniowie uczą się projektować, montować i obsługiwać instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii w budownictwie i przemyśle. Ekopracownia pozwala im na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności. Chcemy także propagować ideę ekologii i zrównoważonego rozwoju wśród innych uczniów i mieszkańców naszego regionu.


Pracownia została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Utworzenie Ekopracowni OZE dla powiatu nowosądeckiego w Zespole Szkół im. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu”. Całkowity koszt projektu wyniósł 83 330 zł, z czego 74 997 zł pochodziło z dofinansowania.


Źródło: SPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować