Wójt Gminy Grybów z jednogłośnym absolutorium

Wójt Gminy Grybów otrzymał jednogłosne absolutorium od Rady Gminy za wykonanie budżetu za 2022 rok. Sesja Rady Gminy odbyła się 14 czerwca 2023 r.

Wójt Gminy Grybów z jednogłośnym absolutorium

Gmina Grybów miała w 2022 r. ponad 160 mln zł dochodów i ponad 195 mln zł wydatków. Dodatkowo, gmina uzyskała 27 mln zł z funduszy zewnętrznych na realizację innych przedsięwzięć.


Źródło: Gm. Grybów

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować