Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej rozbudowy Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu ANS

Pracownia architektoniczna BOŃCZA STUDIO Bożena de Bończa Tomaszewska z Sierczy pod Wieliczką wykona dokumentację projektową przebudowy i rozbudowy Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Koszt prac to 612 514 zł brutto.

Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej rozbudowy Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu ANS

Przedmiotem ogłoszonego w styczniu 2024 roku zamówienia było wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (wraz z aranżacją wnętrz i wyposażeniem oraz wizualizacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi) przebudowy i rozbudowy oraz zagospodarowania terenu budynku dydaktycznego Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu w zakresie wynikającym z Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W przetargu zostało złożonych osiem ofert (sześć zostało odrzuconych), z których najkorzystniejsza okazała się propozycja pracowni architektonicznej BOŃCZA STUDIO Bożena de Bończa Tomaszewska opiewająca na kwotę 612 514 zł brutto.

W piątek 5 kwietnia w Sali Senackiej Rektoratu ANS podpisano umowę na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy budynku dydaktycznego Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu”. Stosowne podpisy złożyli JM dr hab. inż. Mariusz Cygnar (prof. ANS) – Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu oraz Prezes Bożena de Bończa Tomaszewska, a podczas konferencji prasowej obecni byli również: dr hab. inż. Józef Ciuła (prof. ANS) – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju oraz mgr Rafał Góra – Kanclerz ANS.

Rozpoczęliśmy kolejny etap ambitnego projektu rozwoju Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, który obejmuje budowę nowego budynku o powierzchni około 3500 m2. W ciągu sześciu miesięcy ma być gotowy projekt budowlany wraz z kosztorysem oraz pozwoleniem na budowę – zaznacza JM Rektor Mariusz Cygnar.

W ramach rozbudowy Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu tuż przy Centrum Symulacji Medycznej (w miejscu dawnego kortu tenisowego) powstaną nowoczesne pracownie, w tym pomieszczenia mikroskopowe z salami szkoleniowymi, specjalistyczne sale dydaktyczno-ćwiczeniowe oraz do opieki pielęgniarskiej zapewniające wysoką wierność symulacji procedur medycznych, sala porodowa, pomieszczenia dla noworodków i wcześniaków, kompleksowo wyposażony blok operacyjny z przyległymi salami, pracownia ultrasonografii (USG), a także sala audytoryjna na 220 osób, którą będzie można podzielić na dwie mniejsze sale dzięki ruchomej ścianie, oraz dodatkowe sale dydaktyczne.

Postaramy się spełnić wszystkie oczekiwania Uczelni w stosunku do projektu. Specjalizujemy się w projektach pasywnych i niskoenergetycznych, stąd projektowany obiekt będzie niskoenergetyczny z fotowoltaiką i pompą ciepła. Na pewno wpłynie to korzystnie na obniżenia kosztów eksploatacji – informuje Bożena de Bończa Tomaszewska.

Niezależnie od tej inwestycji Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu zdecydowała o przyśpieszeniu przygotowania i wyposażenia prosektorium w istniejącym budynku na terenie Kampusu Dydaktyczno-Sportowego przy ul. Kościuszki 2.

Po rozmowach z Kanclerzem i Prorektorem zdecydowaliśmy, że takie rozwiązanie będzie bardziej korzystne dla studentów i samej Uczelni. Dzięki niemu obiekt ma zostać oddany do użytku jeszcze do końca tego roku, zwiększając tym samym dostępność kluczowych zasobów dydaktycznych dla studentów kierunku lekarskiego – dodaje Jego Magnificencja. W połowie marca został ogłoszony przetarg na prace budowlane: „Adaptację istniejącego budynku Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu na cele obiektu dydaktycznego, w tym dział patomorfologii”.

W roku akademickim 2023/2024 kierunek lekarski w Nowym Sączu studiuje 48 osób. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu prowadzi również studia na kierunkach: ratownictwo medyczne (studia I stopnia), dietetyka (I stopień), pielęgniarstwo (studia I i II stopnia), a w planach ma również poszerzenie swojej oferty o nowe kierunki: położnictwo oraz dietetykę i ratownictwo medyczne II stopnia. Dodatkowo w sąsiednim Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie realizowane są studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Aktualnie Uczelnia czeka na opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która podejmie decyzję o możliwości dalszego kształcenia na kierunku lekarskim w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Źródło: ANS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować