Wybrano Wykonawcę kompleksu wojskowego w mieście Limanowa

„Warbud” S.A. z Warszawy wybrana została na Wykonawcę zadania pn. „Budowa kompleksu wojskowego w mieście Limanowa dla potrzeb pododdziałów 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej” . Inwestycja związana z powstaniem bazy WOT, która realizowana będzie przez Ministerstwo Obrony Narodowej wyniesie 73 172 700,00 zł.

Wybrano Wykonawcę kompleksu wojskowego w mieście Limanowa

Wybór najkorzystniejszej oferty budowy kompleksu wojskowego nastąpił w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji warunków zamówienia.


W postępowaniu udział wzięły dwie oferty Warbud S.A. z Warszawy oraz SKANSKA S.A. z Warszawy – której przyznano mniejszą ilość punktów w kryterium dotyczącym ceny.


Budowa kompleksu wojskowego na potrzeby pododdziałów 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej realizowana będzie przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Miasto Limanowa przy wsparciu Polskiego Funduszu Rozwoju.


Budowa obiektu w Limanowej to pilotażowy projekt, a kompleks wojskowy zlokalizowany będzie w rejonie ul. Zygmunta Augusta, na powierzchni ok. 12 ha. Obejmował on będzie m.in.: budynek koszarowo-biurowy o powierzchni 8600 m2, który będzie przeznaczony dla ponad 400 żołnierzy, garaż dla pojazdów wojskowych (1700 m2 powierzchni użytkowej) oraz pełną infrastrukturę.


Prace nad realizacją zadania ruszą po podpisaniu umowy z Wykonawcą.


Źródło: Miasto Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować