Wystartował otwarty konkurs ofert „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”

Organizatorzy przedsięwzięć technologicznych i dotyczących branży kreatywnej mogą ubiegać się o środki z budżetu Województwa na realizację wartościowych wydarzeń i projektów. Pula środków przeznaczonych na ten cel w konkursie „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” to aż 1,5 mln zł.

Wystartował otwarty konkurs ofert „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”

Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” już od jedenastu lat wspiera małopolską społeczność start-upową oraz środowisko kreatywne. Organizacje pozarządowe realizujące w regionie przedsięwzięcia służące m.in. pozyskiwaniu wiedzy oraz podnoszeniu kompetencji biznesowych Małopolan i firm, mogą aplikować o środki, by te projekty wdrażać na jak najwyższym poziomie.


W ramach konkursu wsparcie w formie dotacji można uzyskać na organizację:

  • przedsięwzięć technologicznych, takich jak np. konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania networkingowe i inne projekty wspierające rozwój przedsiębiorczości technologicznej,
  • przedsięwzięć służących rozwojowi przedsiębiorczości w branży kreatywnej, m.in. warsztatów tematycznych i spotkań, w tym przy wykorzystaniu potencjału miejsc pracy kreatywnej typu fablab, makerspace itp.


Chcemy, aby projekty składane przez organizacje pozarządowe przyczyniały się do promowania i rozwoju przedsiębiorczości opartej na nowoczesnych technologiach i dużym potencjale sektora kreatywnego. To obszary ogromnie ważne dla rozwoju ekosystemu przedsiębiorczości w naszym regionie. W tym roku szczególnie mocno chcemy zachęcić do udziału w konkursie podmioty tworzące miejsca typu fablab. To przestrzenie o wielkim potencjale, w których powstaje i rozwija się mnóstwo ciekawych pomysłów biznesowych – podkreśla wicemarszałek Józef Gawron.


Wielkość dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego wynosi maks. 85 proc. wartości zadania. Oferenci muszą wykazać się wkładem własnym na poziomie co najmniej 15 proc.


Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  • wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem Generatora eNGO w terminie do 8 lutego 2023 r. do godziny 16:00,
  • wersją pisemną oferty (wygenerowaną z Generatora eNGO) wraz z załącznikami należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie do 10 lutego 2023 r. do godziny 16:00.


Szczegółowe informacje o konkursie, w tym niezbędne dokumenty aplikacyjne są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.


***

Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” jest realizowany od 2013 roku. W ramach dotychczasowych dziewięciu edycji programu dofinansowano ok. 170 przedsięwzięć, w których uczestniczyło blisko 105 tys. osób. Wśród wydarzeń wspieranych w dotychczasowych edycjach były m.in. Summer Jam, TEDxKazimierz, konferencja RoboChallenge, Smogathon, Małopolski Festiwal Programowania, warsztaty „Projekt: firma. Design Thinking w praktyce”, LifeScience Business Akademia, Idea Development Camp, InnoMaker, Startup Shaker.


Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować