X Gminny Przegląd Dorobku Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Grybów

W Binczarowej odbył się X Gminny Przegląd Dorobku Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Grybów. Wziął w nim udział starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, który wręczył nagrody i wyróżnienia za działalność na rzecz kultury ludowej i regionalnej.

X Gminny Przegląd Dorobku Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Grybów

Na przeglądzie zaprezentowano tradycyjne potrawy wielkanocne, rękodzieło artystyczne oraz scenki z życia wiejskiego. Jury oceniło kreatywność i umiejętności kół gospodyń wiejskich, które dbają o zachowanie sądeckich zwyczajów i obrzędów. Wśród nagrodzonych znalazły się Marzena Szyszka i Wiesława Motyka ze Stowarzyszenia Kobiet Binczarowskich, które obchodzi 10-lecie istnienia. Otrzymały one Srebrne Jabłka Sądeckie za zaangażowanie w życie społeczności lokalnej i aktywizację mieszkańców.

Starosta Marek Kwiatkowski podkreślił znaczenie kultury ludowej dla tożsamości regionu. – Powiat wspiera inicjatywy związane z pielęgnowaniem tradycji i dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny – powiedział. Złożył też podziękowania Lucynie Kmak, prezesce Stowarzyszenia Turystyczna Wieś Retro w Ptaszkowej, która jest pomysłodawczynią przeglądu i promotorką kół gospodyń wiejskich.

W imprezie uczestniczyli także radni powiatowi Anna Radzik i Wiktor Obrzut, a także przedstawiciele samorządów gminnych i sołeccych.

Źródło: SPNS, fot. Paweł Szeliga


Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować