Za nami promocja III tomu Studia Sandecjana

Sławomir Wróblewski, historyk z Zespołu Szkół Akademickich w Nowym Sączu, opisał dzieje „Królewskich i książęcych siedzib obronnych na Sądecczyźnie i w rejonie Pienin w XIII-XV wieku”, Maria Marcinowska z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu przedstawiła „Powojenne wystawy muzealne w Nowym Sączu do 1965 roku i w Domu Gotyckim w latach 1965-2021” a historyk Waldemar Nadolski na łamach wydawnictwa opisał "Tradycje ruchu kuracyjnego, sportowego i turystycznego w Krynicy do 1939 roku”. Między innymi takie teksty znajdziemy w III tomie wydawnictwa Studia Sandecjana, którego promocja odbyła się 23 listopada w ratuszu Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu.

Za nami promocja III tomu Studia Sandecjana

Studia Sandecjana są rocznikiem o charakterze naukowym, od trzech lat wydawanym przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Redaktorem naczelnym jest historyk Leszek Migrała.


Radę Naukową wydawnictwa tworzą: prof. dr hab. Tadeusz Aleksander, prof. dr hab. Julian Dybiec, prof. dr hab. Franciszek Leśniak oraz dr hab. Jan Wnęk.


Na uwagę zasługuje tekst pana Michała Winiarskiego, który opisał osadę młyńską w Roztoce-Brzezinach. Funkcjonuje tam Muzeum Młynarstwa, Techniki i Rzemiosła Wiejskiego im. Józefa Winiarskiego. Pani Maria Marcinowska z kolei pieczołowicie zebrała i opisała wystawy prezentowane w Domu Gotyckim od 1965 do 2021. Mam nadzieję, że tematyka ta będzie kontynuowana w kolejnych tomach w oparciu o inne Oddziały Muzeum - podkreślił profesor Julian Dybiec.


Oczywiście bardzo cenne i warte uwagi są oczywiście wszystkie teksty w III tomie - mówił profesor Dybiec, który wraz z profesorem Tadeuszem Aleksandrem przedstawił pokrótce strukturę III tomu wydawnictwa.


Prof. Tadeusz Aleksander opisał Liceum Pedagogiczne w Nowym Sączu (1945/46-1961/62).


Andrzej Szkaradek, zasłużony działacz sądeckiej „Solidarności” podkreślił jak istotne jest, że autorzy zamieszczają w piśmie artykuły dotyczące nie tylko dawnej historii Nowego Sącza i Sądecczyzny, ale także tej najnowszej historii.


Serdecznie dziękuję wszystkim autorom za pracę włożoną w napisanie tekstów. Przed nami wydanie IV tomu, prace nad tekstami na przyszły rok już się toczą - podkreślił Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Robert Ślusarek. Publikację można nabyć w cenie 35 zł w kasach oddziałów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.


Zawartość wydawnictwa III tomu Studia Sandecjana:

  • ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Sławomir Wróblewski - Królewskie i książęce siedziby obronne na Sądecczyźnie i w rejonie Pienin w XIII-XV wieku

Anna Forczek-Sajdak - Dawna cerkiew pw. Opieki Matki Bożej w Łabowej i jej polichromia

Leszek Migrała - Złoty okres Krynicy (1918–1939)

Waldemar Nadolski - Tradycje ruchu kuracyjnego, sportowego i turystycznego w Krynicy do 1939 roku

Tadeusz Aleksander - Liceum Pedagogiczne w Nowym Sączu (1945/46-1961/62)

Michał Winiarski - Osada młyńska Roztoka-Brzeziny

Marcin Kasprzycki - Represje w stanie wojennym w województwie nowosądeckim

  • MATERIAŁY

Maria Marcinowska - Powojenne wystawy muzealne w Nowym Sączu do 1965 roku i w Domu Gotyckim w latach 1965–2021

  • MISCELLANEA

Anna Forczek-Sajdak - Konserwacja gotyckich malowideł ściennych w bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu

Włodzimierz Waląg - Spichlerz w Nowym Sączu przy ulicy Grunwaldzkiej

  • PRO MEMORIA

Andrzej Szkaradek - Henryk Ferenc (1927–2003)

Patrycja Chmielowska - Józef Gościej (1932–2017)

Rafał Kamieński - Marian Adam Cycoń (1940–2020)

Agnieszka Małecka - Zofia Pieczkowska (1943–2021)

Franciszek Leśniak - Profesor Feliks Kiryk (1933–2022)

  • ZAPISKI KRONIKARSKIE

Agnieszka Małecka - Najważniejsze wydarzenia kulturalne na Sądecczyźnie w 2021 roku

  • NOTATNIK BIBLIOGRAFICZNY

Marta Treit - Wybrane sandecjana z 2021 roku


Źródło: Muzeum Okręgowe NS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować