Zakończyła się modernizacja boisk sportowych w Naszacowicach

Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu przyznała Gminie Podegrodzie dofinansowanie na modernizację boisk rekreacyjnych w Naszacowicach. Projekt realizowany był w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" i miał na celu poprawę atrakcyjności obszaru i umacnianie więzi lokalnych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 351 780,00 zł, z czego 223 837,41 zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakończyła się modernizacja boisk sportowych w Naszacowicach

Prace związane z modernizacją boisk rekreacyjnych zostały zakończone 14.08.2023 r. W ich ramach wykonano następujące prace:

- Boisko rekreacyjne wielofunkcyjne: roboty przygotowawcze, podbudowa, obrzeża, drenaż, nawierzchnia, wyposażenie, montaż piłkochwytu, montaż ławek i roboty wykończeniowe

- Boisko rekreacyjne do piłki nożnej: renowacja nawierzchni, wyposażenie, montaż piłkochwytu, ogrodzenie


Dzięki modernizacji boisk rekreacyjnych mieszkańcy Naszacowic będą mogli korzystać z nowoczesnych i bezpiecznych miejsc do uprawiania sportu i rekreacji. Projekt przyczyni się także do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich i integracji społeczności lokalnej.


Źródło: Gm. Podegrodzie

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować