Zakończyła się modernizacja drogi gminnej w sołectwie Stańkowa

Prace modernizacyjne drogi gminnej nr 292588 K Stańkowa – Kąty w miejscowości Stańkowa, gmina Łososina Dolna, zostały zakończone w październiku 2023 roku.

Zakończyła się modernizacja drogi gminnej w sołectwie Stańkowa

Inwestycja drogowa pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 292588 K Stańkowa – Kąty w miejscowości Stańkowa, gmina Łososina Dolna” była współfinansowana przez Fundusz Leśny pochodzący od Lasów Państwowych oraz budżet gminy. Łączny koszt inwestycji wyniósł 972 563,37 zł. Prace obejmowały m.in.: naprawę uszkodzonej nawierzchni betonowej, wzmocnienie podłoża gruntowego, położenie nowej nawierzchni z betonu drogowego, poprawę stanu poboczy i narzutu kamiennego, wymianę przepustów i korytek betonowych, oczyszczenie rowu oraz montaż barier ochronnych. Dzięki temu udało się poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżowania po drodze o długości 892 mb.


To bardzo dobra i radosna wiadomość, że ze wsparciem Lasów Państwowych zmodernizowaliśmy kolejną już trzecią drogę na terenie naszej gminy, tym razem w Stańkowej. Modernizacja tej drogi miała na celu osiągniecie wyższych parametrów technicznych, poprawę walorów użytkowych, zabezpieczanie korpusu drogi oraz poprawę bezpieczeństwa i komfortu jej użytkowników. Zarówno mieszkańcy jak i Lasy Państwowe, w ramach prowadzonej gospodarki leśnej, będą mogli korzystać ze zmodernizowanej drogi, komfortowo i bezpiecznie. Jak widać wspólnymi siłami łatwiej sprostać oczekiwaniom mieszkańców i zaspokajać ich potrzeby. Bardzo dziękuje Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Nadleśnictwu Stary Sącz za tak owocną współpracę i wparcie, bez którego modernizacja tej drogi byłaby niezmiernie trudna. Warto podkreślić, że dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy gminą Łososina Dolna a Lasami Państwowymi, w ciągu ostatnich dwóch lat zmodernizowaliśmy dwie drogi gminne Witowice Dolne - Cisowiec oraz Łyczanka – Wronowice. Na te drogi, otrzymaliśmy również duże dofinansowanie z Lasów Państwowych w wysokości 1.581.000,00 zł – mówi Andrzej Romanek wójt gminy.


Chciałem złożyć serdeczne podziękowanie od wdzięcznych mieszkańców w Stańkowej za wykonanie drogi betonowej Kąty-Zadziele. Jest to droga zrobiona bardzo ładnie, dawniej to był tylko jeden pas betonowy, bez żadnych fos, bez żadnych rowów, bez żadnych zabezpieczeń. Dzisiaj to wygląda bardzo ładnie. Chciałbym złożyć serdeczne podziękowanie od mieszkańców Zadziela-Kątów również dla firmy, która to wykonywała, bo zrobiła to bardzo dobrze i dokładnie - Firmie Kam-Bet Panu Krzysztofowi Rolce. Serdecznie mu za to dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców Stańkowej oraz Sołtysa - powiedział Radny Rady Gminy Pan Piotr Firlej dziękując Wójtowi Gminy


Źródło: Gm. Łososina Dolna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować