Zakończyły się dwie kluczowe inwestycje sądeckiego MPEC

- Przez ostatnie pięć lat kilkadziesiąt milionów złotych zostało zainwestowanych w nowosądecki MPEC – powiedział Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel witając zaproszonych gości podczas uroczystego otwarcia najważniejszej inwestycji ostatnich lat - wysokosprawnej kogeneracji gazowej przy ulicy Lwowskiej. Niespełna godzinę później na terenie Kotłowni Millenium odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji Kocioł biomasowy o mocy 3 MW. Obie inwestycje pozwalają na osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego poprzez produkcję co najmniej 50% ciepła z OZE i stawiają MPEC Nowy Sącz w czołówce przedsiębiorstw w Polsce, które rozwijają ekologiczne rozwiązania.

Zakończyły się dwie kluczowe inwestycje sądeckiego MPEC

Mamy kogenerację gazową!

- Trzeba o tym powiedzieć, że wreszcie mamy efektywność, która oznacza poziom udziału węgla w produkcji ciepła poniżej 50% i że staliśmy się elektrociepłownią. Produkujemy energię, która w takiej ilości zaspokoiłaby dwie trzecie gospodarstw domowych na terenie miasta Nowego Sącza – mówił Prezydent Ludomir Handzel, witając zaproszonych gości podczas uroczystego otwarcia wysokosprawnej kogeneracji gazowej.


- Zarząd i cały zespół MPEC Nowy Sącz ciężko pracował przez ostatnie pięć lat dla mieszkańców Nowego Sącza. To dziesiątki milionów włożonych w tą firmę. Ale wszyscy na tej sali mają w tym swój udział – dodał prezydent Ludomir Handzel i podkreślił, że działania dotyczące rozwoju ekologicznego ciepła będą kontynuowane. - Będziemy konsekwentnie rozwijać Nowy Sącz, ciepło systemowe, bo to jest oczywiście ekonomia, ale także ekologia, tak bardzo nam tutaj potrzebna – wyjaśnił Prezydent Nowego Sącza.


O szczegółach inwestycji mówił Prezes MPEC Nowy Sącz Paweł Kupczak, który skierował także słowa podziękowania do osób i instytucji wspierających realizację obu projektów


- Gdyby nie szereg osób, które przy tych wszystkich inwestycjach pomagały, nie udałoby się tego wszystkiego zrealizować. Przede wszystkim dziękuję Panu Prezydentowi za zaufanie i powierzenie jakże odpowiedzialnej funkcji w 2019 roku. Pamiętam jak spotkaliśmy się w marcu czy kwietniu 2019 roku. Zrobiliśmy plan, zyskał on akceptację. Najważniejszy element tego planu wdrażamy do funkcjonowania, więc mogę śmiało panie prezydencie powiedzieć: melduję wykonanie zadania – podsumował prezes Paweł Kupczak.


- Te inwestycje nie byłyby możliwe gdyby nie ogromne wsparcie ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mieliśmy zawsze swojego ambasadora i osobę, która nam bardzo dobrze życzyła. Panie Prezesie, Panie Arturze Michalski, bardzo serdecznie dziękuję. Mieliśmy tutaj duże wsparcie i cieszę się, że te wszystkie środki mogły do Nowego Sącza popłynąć – kontynuował Paweł Kupczak. - Duże słowa uznania i podziękowania dla pani poseł Anny Paluch, która wiele dobrego słowa o MPEC-u Nowy Sącz zawsze w Warszawie przekazywała. Są też dwie osoby, które na przestrzeni tych kilku lat inwestycji zaczynały w Narodowym Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej, a później awansowały i na dalszym etapie też dobrze nam życzyły. Dlatego słowa podziękowania kieruję do Grzegorza Tobolczyka, pana dyrektora, który koordynował pierwsze projekty realizowane przez MPEC Nowy Sącz. Później w ramach prac w ministerstwie mieliśmy wielokrotnie okazję wymieniać się poglądami. Również dziękuję nieobecnej dzisiaj pani dyrektor Polskiej Spółki Gazownictwa Urszuli Zając, która bardzo wiele nam pomogła.


Uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia inwestycji wysokosprawnej kogeneracji gazowej dokonali: Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, Paweł Kupczak, Prezes MPEC Nowy Sącz, posłanka Urszula Nowogórska, Grzegorz Tobolczyk, Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Monika Żółkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Transformacji Energetyki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Edward Michalik z Polskiej Spółki Gazownictwa, wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Artur Czernecki, Piotr Andrusiewicz, prezes firmy Enervigo, Leszek Nicgorski, dyrektor Bergerat Monnoyeur, Miłosz Treit z Rady Nadzorczej MPEC Nowy Sącz, Piotr Jeliński, wiceprezes MPEC Nowy Sącz i Piotr Lenar, koordynator projektu.


Ciepło i energia elektryczna

Zrealizowana przy ulicy Lwowskiej inwestycja pozwala nie tylko na produkcję ciepła, ale także energii elektrycznej. Kluczowa w tego typu instalacji jest możliwość wykorzystania różnych źródeł energii, co sprawia, że jest to produkcja niezależna od warunków pogodowych, prowadzona przez 24 godziny na dobą, która jednocześnie wspiera gospodarkę w obiegu zamkniętym i jest ekologiczna.


Słowa uznania dla władz miasta i spółki MPEC za zrealizowane inwestycje skierowała posłanka Urszula Nowogórska.


- Bardzo serdecznie Państwu gratuluję, determinacji, wytrwałości i dążenia do tego, aby jak największa ilość energii tej ciepłowniczej i elektrycznej była uzyskiwana w procesie ekologicznym. To jest wspaniała rzecz, że w jednym procesie technologicznym, który nazywa się kogeneracją, uzyskuje się energię cieplną i energię elektryczną. Więc to jest ogromny postęp również technologiczny tutaj na terenie Nowego Sącza, który przyczyni się nie tylko zmniejszenia tego, co idzie w powietrze, czyli dwutlenku węgla, ale poprawi jakość, dostępność i ilość produkowanej energii – mówiła poseł Nowogórska.


Na ważny aspekt dobrej współpracy spółki MPEC z władzami miasta zwrócił uwagę Grzegorz Tobolczyk, Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska.


- Panie prezesie, serdeczne gratulacje dla pana i całego zespołu, bo doskonale wiemy ile wytrwałości, nerwów i determinacji kosztuje, aby takie procesy inwestycyjne przeprowadzać. Ale gratulacje także dla pana prezydenta i gospodarza miasta, bo bez takiej współpracy pomiędzy władzą lokalną, która jest odpowiedzialna za dostarczenie w ciepło, a komunalnymi spółkami, nie da się takich inwestycji realizować. Dzięki temu państwa zakład jest w awangardzie w tym momencie. Przypomnę, że w Polsce obecnie efektywnych energetycznie systemów jest bardzo niewiele, a jeśli chodzi o systemy komunalne, które dotyczą średnich miast takich jak Nowy Sącz, to są to właściwie perełki – wyjaśnił dyrektor Grzegorz Tobolczyk.


Do wielu inwestycji ciepłowniczych realizowanych w Nowym Sączu na przestrzeni ostatnich kilku lat odniósł się Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski.


- Ja już nie wiem który raz jestem w Nowym Sączu, ale naprawdę bardzo miło zawsze tutaj spędza się czas, bo te inwestycje, które powstają za kadencji pana prezydenta, przy pomocy naszych środków, są naprawdę imponujące i zawsze można się z nich szczerze cieszyć, bo widać, że są nowoczesne i wchodzą w najbardziej światowe rozwiązania. I taki przykład mamy tutaj, gdzie przechodzimy do systemów o największej efektywności, najmniejszej emisji – mówił prezes Artur Michalski dodając, że inwestycja kogeneracji to wielki sukces dla miasta Nowego Sącza.


Zaproszeni goście mieli niepowtarzalną okazję zwiedzić teren kogeneracji gazowej i lepiej poznać sposób działania układu, który będzie miał znaczący wpływ na rozwój Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu w najbliższych latach, wyznaczając ważne kierunki wdrażania ekologicznych technologii.


Budowa wysokosprawnej kogeneracji gazowej została zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 30 554 420 zł brutto, a przyznane dofinansowanie to 43% wydatków kwalifikowanych. Warto podkreślić, że dotacja dla MPEC Nowy Sącz wyniosła 9 418 000 zł. Ponadto, MPEC pozyskał premię kogeneracyjną, dzięki której na przestrzeni 15 lat otrzyma 19 100 000 zł bezzwrotnego wsparcia.


Głównym celem inwestycji była budowa układu składającego się z 3 silników kogeneracyjnych, zasilanych paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy nie mniejszej niż 6 MWe i 5,85 MWt. Takie parametry zapewniają dodatkową zdolność produkcyjną dla Kotłowni Millenium oraz możliwość produkcji energii elektrycznej.


Wysokosprawna kogeneracja gazowa to wiele korzyści dla mieszkańców i samego MPEC-u. Do najważniejszych należą: poprawa jakości powietrza, dywersyfikacja paliw wykorzystywanych do produkcji ciepła, oszczędności z tytułu płatności za emisję CO2, a także zwiększenie mocy źródeł ciepła MPEC Nowy Sącz.


Drugi kocioł na biomasę gotowy do pracy

Drugim ważnym wydarzeniem tego dnia było uroczyste otwarcie inwestycji związanej z budową Kotła biomasowego o mocy do 3 MW w Kotłowni Millenium. Jest to druga tego typu instalacja w MPEC Nowy Sącz, która pozwala na wykorzystanie bardziej ekologicznego źródła energii, jakim jest biomasa oraz obniżenie udziału węgla w produkcji energii cieplnej. To również dodatkowa zdolność produkcyjna dla Kotłowni Millenium oraz dywersyfikacja wykorzystywanych źródeł ciepła.


Uroczystego otwarcia inwestycji dokonali: Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, Paweł Kupczak, Prezes MPEC Nowy Sącz, posłanka Urszula Nowogórska, Grzegorz Tobolczyk, Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Monika Żółkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Transformacji Energetyki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Artur Czernecki, Miłosz Treit z Rady Nadzorczej MPEC Nowy Sącz, Piotr Jeliński, wiceprezes MPEC Nowy Sącz i Karolina Kita, koordynator projektu.


Inwestycja została zrealizowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiana Klimatu ze środków Mechanizmy Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Całkowita wartość projektu budowy kotła na biomasę o mocy do 3 MW wyniosła 9 692 400,00 zł. Dofinansowana kwota to 2 828 217,82 zł, co stanowi 35,89% całej inwestycji.


Zakończenie budowy i otwarcie kotła biomasowego oznacza dalszą kontynuację działań na rzecz poprawy jakości powietrza i obniżenia emisji CO2, w tym także zapewnienia ekologicznego ciepła systemowego dla większej liczby mieszkańców Nowego Sącza.


W wydarzeniach otwarcia obu niezwykle ważnych inwestycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu wzięli również udział: zastępcy Prezydenta Miasta Nowego Sącza Artur Bochenek i Magdalena Majka, sekretarz miasta Renata Seruga-Tokarz, Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska Sebastian Bodzenta, Dyrektor Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami Paweł Mzyk, przedstawiciele przedsiębiorstw energetyki cieplnej z Zakopanego, Nowego Targu i Jasła, radni miasta Nowego Sącza, przedstawiciele sądeckich spółek komunalnych i instytucji miejskich, zarządy spółdzielni mieszkaniowych, przedstawiciele firm realizujących inwestycje, a także wiceprezes MPEC Nowy Sącz Piotr Jeliński, członkowie rady nadzorczej spółki, kierownicy, koordynatorzy projektów i inspektorzy nadzoru.


Źródło: MPEC

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować