Zdrowe Sądeckie – pieniądze czekają

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego przeznaczył w tym roku (w pierwszym naborze) 27 tysięcy złotych dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w konkursie Zdrowe Sądeckie. W czerwcu można będzie jeszcze starać się o środki w drugim naborze.

Zdrowe Sądeckie – pieniądze czekają

Kwota przeznaczona na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w konkursie pn. „Zdrowe SĄDECKIE” - EDYCJA 2023 i w trybie pozakonkursowym wynosi łącznie 60 000 zł, z czego w otwartym konkursie ofert - w trybie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynosi 48 000 zł, natomiast z pominięciem otwartego konkursu ofert - w trybie art. 19a wynosi 12 000 zł.


Kto może się starać o środki? W konkursie Zdrowe Sądeckie realizowane są m.in. zadania w zakresie: organizowania badań profilaktycznych, profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży, podniesienia świadomości zdrowotnej oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia i możliwości oddziaływania na własne zdrowie wśród mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego, organizowania różnych form wypoczynku dla mieszkańców powiatu, promocji i propagowania idei honorowego krwiodawstwa, organizacji warsztatów, szkoleń oraz imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego, organizowania szkoleń w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wspierania wydarzeń promujących zdrowy styl życia, aktywność fizyczną oraz profilaktykę z zakresu uzależnień.


Szczegóły tutaj.


Źródło: SPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować