Zmarł ks. Stanisław Gurgul – rezydent i emerytowany proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Tarnowie

18 kwietnia 2021 roku, w wieku 94 lat, zmarł śp. ks. prałat mgr lic. Stanisław Gurgul – rezydent i emerytowany proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Tarnowie. Wprowadzenie trumny z ciałem do kościoła parafialnego pw. św. Maksymiliana Kolbego w Tarnowie w piątek (23 kwietnia) o godz. 15.00, o godz. 18.00 Msza święta. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym pw. św. Maksymiliana Kolbego w Tarnowie w sobotę (24 kwietnia) o godz. 12.00, po której ciało śp. Księdza Prałata zostanie złożone na Starym Cmentarzu w Tarnowie.

Zmarł ks. Stanisław Gurgul – rezydent i emerytowany proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Tarnowie

Ks. Stanisław Gurgul urodził się 31 stycznia 1927 roku w Dołach, jako syn Andrzeja i Marii z domu Franczyk. Pochodził z parafii Porąbka Uszewska. Egzamin dojrzałości złożył w 1948 roku w Tarnowie. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali w dniu 03 maja 1953 roku, w Tarnowie.


Jako wikariusz pracował w parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Bochni (od 17 września 1953 roku do 3 lipca 1959 roku). W latach 1959 – 1967 był dyrektorem administracyjnym Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Od roku 1967 do roku 1971 przebywał najpierw w Paryżu, a następnie w Brukseli, gdzie odbył studia specjalistyczne, uwieńczone licencjatem.


W grudniu 1971 roku został mianowany rektorem rektoratu przy kościele sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Tarnowie, a w dniu 25 kwietnia 1979 roku otrzymał nominację na proboszcza parafii pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego w Tarnowie. Ponadto sprawował obowiązki diecezjalnego referenta duszpasterstwa dobroczynności, członka diecezjalnej rady duszpasterstwa rodzin, diecezjalnego wizytatora nauki religii i kapelana Związku Sybiraków Oddział w Tarnowie. Urząd proboszcza parafii pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego w Tarnowie pełnił do lipca 1998 roku, a następnie pozostał w tejże parafii w charakterze rezydenta.


W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w 1976 roku diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto, a w 1991 roku został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Katedralnej w Tarnowie. W 2018 otrzymał godność Kapelana Jego Świątobliwości.


Źródło: PDT

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować