Zmarł Ks. Zdzisław Podstawa. Jako wikariusz pracował m.in. w parafii Tęgoborze

27 kwietnia 2024 roku zmarł śp. Ks. Zdzisław Podstawa, emerytowany proboszcz parafii Żabno oraz rezydent w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie. Msza święta odbędzie się w kaplicy Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie we wtorek (30 kwietnia) o godzinie 9:00. Następnie o godzinie 13:00 odbędzie się msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Żabnie, po której ciało śp. Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Zmarł Ks. Zdzisław Podstawa. Jako wikariusz pracował m.in. w parafii Tęgoborze

Ksiądz Zdzisław Podstawa urodził się 16 grudnia 1937 roku w Tuszowie Narodowym jako syn Stanisława i Stanisławy z domu Bojan. Pochodził z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, a w dniu 24 czerwca 1962 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Tęgoborze (od 1 sierpnia 1962 roku), Tarnów – św. Stanisława Kostki (od 22 czerwca 1973 roku) i Żabno (od 12 października 1977 roku). W dniu 25 kwietnia 1979 roku został mianowany proboszczem parafii pw. Ducha Świętego w Żabnie. Pełnił również obowiązki wicedziekana dekanatu Dąbrowa Tarnowska, wicedziekana dekanatu Żabno, sekretarza Zarządu Diecezjalnego „Caritas Sacerdotalis” oraz dziekana dekanatu Żabno.

Urząd proboszcza parafii Żabno pełnił do 18 sierpnia 2007 roku, a następnie pozostał w tejże parafii jako rezydent. Od 7 czerwca 2017 roku mieszkał w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie. W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w roku 1979 diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w roku 1984 diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. W 2005 roku został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Bochni.

Źródło: PDT

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować