Pogoda - Sądeckie.pl

6

Dzisiaj jest: 06. 12. 2021 Do końca roku: 25 dni
Jakość Powietrza:

ZUS rozpoczął wypłatę czternastej emerytury

ZUS rozpoczął wypłatę czternastej emerytury

Rozpoczęła się wypłata pierwszych świadczeń w ramach tzw. czternastej emerytury. Dodatkowe świadczenie otrzyma w sumie ponad 9 milionów emerytów i rencistów.

Pierwsza transza wypłat kolejnego w 2021 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego rozpoczęła się w czwartek, 28 października i obejmie ponad 869 tys. osób. Do emerytów i rencistów w pierwszej transzy wypłat trafi w sumie ponad 1 mld zł.


W sumie czternastkę otrzyma ok. 9,2 mln osób, a rząd na wypłatę przeznaczy ok. 11 mld zł. Zdecydowana większość emerytów i rencistów otrzyma dodatkowe świadczenie w listopadzie br., w terminie wypłacanych do tej pory świadczeń (z wyjątkiem świadczeń przewidzianym do wypłaty w grudniu 2021 roku – w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz w styczniu 2022 roku – w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników).


Czternasta emerytura. Najważniejsze informacje

Świadczenia wypłacane będą z urzędu, a emeryci i renciści nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków. Rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.


Wypłata świadczenia odbywać będzie się na zasadach podobnych jak corocznie wypłacane dodatkowe świadczenie pieniężne, czyli tzw. trzynasta emerytura, jednak z ograniczeniem liczby uprawnionych – do świadczeniobiorców pobierających świadczenie w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł brutto.


W przypadku osób pobierających świadczenie w wysokości powyżej 2900 zł stosowana będzie zasada „złotówka za złotówkę”, a więc tzw. czternasta emerytura będzie zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł.


Dodatkowe wsparcie dla ponad 9 milionów osób

W sumie czternastkę otrzyma ok. 9,2 mln osób, w tym ok. 8 mln emerytów i rencistów otrzyma wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury, czyli 1250,88 zł brutto), a ok. 1,2 mln osób w wysokości niższej, ze względu na wysokość otrzymywanego świadczenia powyżej 2900 zł miesięcznie.


Na wypłatę czternastych emerytur rząd przeznaczy ok. 11 mld zł. Świadczenie nie będzie miało wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną). Z kwoty „czternastki” nie będą dokonywane również potrącenia i egzekucje.


Źródło: MRiPS, fot. ilustracyjna

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować