Zwiększono dofinansowanie na niskoemisyjny transport miejski w Limanowej

W wtorek, 27 lutego, Burmistrz Miasta Limanowa, Władysław Bieda, podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego aneks do umowy na realizację programu „Niskoemisyjny transport miejski”. Dzięki oszczędnościom wynikającym z różnic kursowych oraz przesunięć między działaniami RPO, kwota dofinansowania projektu zwiększyła się o ponad 2,4 mln zł.

Zwiększono dofinansowanie na niskoemisyjny transport miejski w Limanowej

Aneks do umowy, który zwiększa dofinansowanie, został podpisany podczas uroczystego spotkania z beneficjentami. W wydarzeniu uczestniczyli Marszałek Województwa Małopolskiego, Witold Kozłowski, oraz Wicemarszałek, Józef Gawron.

Realizacja programu niskoemisyjnego transportu miejskiego w Limanowej obejmuje:

  • Budowę dwukondygnacyjnego budynku dworca autobusowego w Limanowej wraz z placem manewrowym węzła przesiadkowego przed budynkiem dworca.
  • Zakup i montaż 28 wiat przystankowych wraz z wyposażeniem.
  • Budowę i wyposażenie 3 parkingów typu Park&Ride o łącznej pojemności 100 miejsc parkingowych.
  • Zakup 5 ekologicznych autobusów wraz z wyposażeniem stanowisk operatorów, wyniesionego stanowiska operatorskiego i zajezdni.
  • Wdrożenie systemu biletu elektronicznego oraz infrastruktury IT.

Projekt został uzupełniony o zakup systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu Informacji Pasażerskiej. Ten drugi służy prezentacji informacji o odjazdach pojazdów różnych przewoźników z przystanków autobusowych w trybie dynamicznym (dla pojazdów wyposażonych w komputery pokładowe) lub rozkładowym (dla pozostałych). Po zwiększeniu dofinansowania o kwotę ponad 2,4 mln zł, łączna wartość dofinansowania wynosi ponad 12 mln zł.

Dodatkowe środki, w zależności od wartości całego projektu i zaawansowania prowadzonych prac, otrzymały także Zakopane i gmina Drwinia.

Źródło: Miasto Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować