Zwiększy się bezpieczeństwo pieszych w Pasierbcu

23 maja br. odebrano wykonany ciąg pieszy - chodnik wzdłuż drogi gminnej nr 340458K w miejscowości Pasierbiec z modernizacją drogi. Kwota robót budowlanych wyniosła 698 000,24 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Duda” Grażyna Duda, z siedzibą przy Łostówce 121, 34-730 Mszana Dolna.

Zwiększy się bezpieczeństwo pieszych w Pasierbcu

Roboty polegały na wykonaniu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 340458K Młynne Pasierbiec, w miejscowości Pasierbiec, na długości około 400 metrów. Dodatkowo wykonano remont zatoki autobusowej. Wójt gminy Limanowa, Jan Skrzekut, wyraził zadowolenie z realizacji tej inwestycji, która poprawi bezpieczeństwo pieszych na tym odcinku drogi. Podziękowania skierował do sołtysa Marii Twaróg, byłego radnego gminy Stanisława Sajdaka oraz mieszkańców Pasierbca, którzy udostępnili teren pod inwestycję.

W drugim odbiorze tego samego dnia przeprowadzono modernizację przepustu na drodze w Makowicy. Kwota robót budowlanych wyniosła 79 827,00 zł. Wykonawcą prac była firma WOD-MAR Mariusz Sołtys z Pisarzowej 532, 34-654 Męcina. Roboty obejmowały naprawę i odmulenie przepustów, odtworzenie zabezpieczenia wlotów i wylotów przepustów oraz odtworzenie korpusu drogi, który ucierpiał w wyniku intensywnych opadów deszczu. Prace były istotne ze względu na planowaną w najbliższym czasie nową nawierzchnię bitumiczną na tej drodze. W odbiorze uczestniczyła sołtys Makowicy, Rozalia Kuchta, oraz przedstawiciele władz gminy.

Źródło: Gm. Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować