10. edycja Forum organizacji pozarządowych w Nowym Sączu

10. edycja Forum organizacji pozarządowych w Nowym Sączu
10. edycja Forum organizacji pozarządowych w Nowym Sączu, Fot. Urząd Miasta Nowy Sącz

W dniu 27 września 2019 r. w Nowym Sączu odbyła się 10. edycja Forum organizacji pozarządowych, podczas której samorząd miasta nagrodził wyróżniającą się organizację pozarządową. Forum organizacji pozarządowych zostało połączone z warsztatami na temat wolontariatu. 


W wydarzeniu wzięli udział wiceprezydent Magdalena Majka i sekretarz miasta Piotr Lachowicz, a także dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania UM Małgorzata Belska. Wiceprezydent Magdalena Majka powitała uczestników forum. Nagroda dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej została przyznana Stowarzyszeniu Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, który właśnie obchodzi 15 - lecie działalności. 

 

Nagroda została przyznana w uznaniu zasług dla lokalnej społeczności, przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych z życia społecznego oraz stymulowania rozwoju społecznego. Nagrodę odebrała prezes stowarzyszenia Wiesława Borczyk, która w krótkim przemówieniu podkreśliła znaczenie zainteresowania i współpracy z podmiotami lokalnymi przez stowarzyszenie:

Każdy z nas jako człowiek pojedynczy ma tylko 24 godziny na dobę. Każdy z nas co roku jest jednak starszy.

Wiesława Borek podkreśliła również znaczenie współpracy środowiska lokalnego, bardzo szeroko rozumianego, tj. ze strony władz samorządowych, poprzez uczelnie sądeckie i współpracę z innymi organizacjami, z instytucjami kultury i edukacji, a także z mediami, które w jej ocenie jest dla organizacji pozarządowych bardzo istotne.

 

Forum odbyło się w ramach Festiwalu Organizacji Pozarządowych w Nowym Sączu. W dniu 28 września (sobota) podczas pikniku na nowosądeckim rynku odbędą się pokazy sportowe, artystyczne i ratownicze, warsztaty edukacyjne, wystawy malarskie i fotograficzne oraz degustacje i pogadanki. 

 

Źródło i Fot. Urząd Miasta Nowy Sącz