100 - lecie orkiestry w Starym Sączu

100 - lecie orkiestry w Starym Sączu
100 - lecie orkiestry w Starym Sączu, Fot. Wojciech Waliszewski

W dniach 21 - 23 czerwca 2019 r. w Starym Sączu odbyła się uroczystość z okazji 100 – lecia Miejskiej Orkiestry Stary Sącz. Orkiestra została wyróżniona Medalem Honorowym Za Zasługi dla Województwa Małopolskiego Polonia Minor. 

 

Medal został wręczony do rąk dyrygenta orkiestry Georgowi Weissowi przez radną wojewódzką Martę Mordarską. Ponadto, Rada Miejska w Starym Sączu uhonorowała Georga Weissa o Stanisława Dąbrowskiego zostali uhonorowani Odznaką Honorową Starego Sącza za całokształt działalności zawodowej, społecznej i publicznej na rzecz Starego Sącza. 

 

Podczas gali w dniu 21 czerwca 2019 r. odbył się koncert. W dniu 22 czerwca 2019 r. na rynku w Starym Sączu maszerowały orkiestry z Łącka, Rybnika, węgierskiego Dunakeszi oraz Miejska Orkiestra Stary Sącz. Ich koncerty na rynku starosądeckim trwały przez kilka godzin. 

 

Uroczyste obchody zostały zakończone niedzielną mszą w intencji obecnych i byłych członków orkiestry. 


Starosądecka orkiestra została założona w 1919 r. przez kolejarza Antoniego Borkowskiego. Szeregi orkiestry zostały zasilone przez muzyków pracujących w warsztatach kolejowych w Nowym Sączu. Przez wiele lat orkiestra funkcjonowała pod egidą Polskich Kolei Państwowych. 

 

W latach 90. nastąpił renesans starosądeckiej orkiestry. Przed kolejne 10 lat orkiestra pracowała pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej Stary Sącz. Następnie Stanisław Dąbrowski zmienił formułę orkiestry – w tej sposób Powstała Międzyszkolna Orkiestra Dęta, której skład został wyłoniony spośród uczniów starosądeckich szkół. 

 

Starosądecka Młodzieżowa Orkiestra Dęta wielokrotnie występowała m.in. na Słowacji, na Węgrzech oraz we Włoszech i w Watykanie. Od 2014 r. dyrygentem orkiestry jest Georg Weiss. 

 

Źródło: Urząd Miejski w Starym Sączu, Fot. Wojciech Waliszewski