130 lat OSP Łącko: starosta uhonorował najbardziej zasłużonych

130 lat OSP Łącko: starosta uhonorował najbardziej zasłużonych
130 lat OSP Łącko: starosta uhonorował najbardziej zasłużonych, Fot. Paweł Szeliga

W dniu 26 sierpnia 2019 r. odbyły się uroczystości w Łącku związane ze 130. rocznicą działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku. Z tej okazji starosta nowosądecki uhonorował najbardziej zasłużonych druhów Jabłkami Sądeckimi.

 

Łącznie starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski wręczył zasłużonym druhom OSP w Łącku 6 Złotych Jabłek Sądeckich i 17 Srebrnych Jabłek Sądeckich. Podczas uroczystości był obecny również Roman Potoniec- przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Stefan Mrówka, Paweł Dybiec, Stanisław Pyrdoł, Jerzy Pomietło, Paweł Trembecki i Jan Adamczyk zostali uhonorowani Złotymi Jabłkami Sądeckimi. Natomiast Adam Gromala, Rafał Gromala, Mieczysław Adamczyk, Tadeusz Królicki, Grzegorz Najduch, Roman Mrówka, Adam Dudek, Andrzej Jakób, Tomasz Pasiud, Tadeusz Zbozień, Andrzej Duda, Ryszard Kozicki, Stanisław Zbozień, Władysława Klimek, Jan Mrówka, Stanisław Myjak i Zbigniew Kołodziej zostali uhonorowani Srebrnymi Jabłkami Sądeckimi. 

 

Ponadto starosta nowosądecki przekazał prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej Łącko - Janowi Mrówce - promesę na kwotę w wysokości 7.000 zł przeznaczonych na doposażenie jednostki w sprzęt. Starosta zapowiedział również, że zakup mundurów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zostanie sfinansowany z budżetu powiatu. 

 

Obecnie w skład OSP w Łącku wchodzi łącznie około 120 osób, w tym 60 czynnych druhów i około 30 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Jubileusz był okazją do odebrania od Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej uroczystego ślubowania na sztandar. Zostani oni pasowani n astrażaków przez Edwarda Siarkę piastującego funkcję prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krakowie. 

 

Podczas jubileuszu istnienia OSP Łącko druhowie zostali też odznaczeni medalami i odznaczeniami korporacyjnymi. Już niebawem z budżetu gminy zostanie przekazane dofinansowanie w wysokości 150 000 zł na zakup samochodu gaśniczego, na wniosek złożony przez OSP w Łącko. 

 

Źródło: Starostwo Powiatowe Nowy Sącz, Fot. Paweł Szeliga