15 czerwca ruszają konsultacje społeczne dotyczące budowy obwodnicy Piwnicznej Zdroju

15 czerwca ruszają konsultacje społeczne dotyczące budowy obwodnicy Piwnicznej Zdroju
15 czerwca ruszają konsultacje społeczne dotyczące budowy obwodnicy Piwnicznej Zdroju

Od 15 czerwca do 5 lipca br. odbywać się będą konsultacje społeczne dotyczące budowy obwodnicy Piwnicznej Zdroju, w ciągu drogi krajowej nr 87.

 

Oprócz możliwości zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie GDDKiA i Urzędu Miejskiego oraz pobrania ich, można będzie spotkać się z projektantami w Piwnicznej Zdroju, z zachowaniem środków ostrożności zalecanych w związku z epidemią koronawirusa.

 

Wszystkie materiały dotyczące proponowanych wariantów obwodnicy dostępne są już na stronie internetowej obwodnicapiwnicznej.pl , w zakładce „Do pobrania”. Jest tam także ankieta, którą można wypełnić na trzy sposoby:

  • pobranie plików z ankietą, wydrukowanie, wypełnienie i przesłanie za pomocą wiadomości e-mail na adres: biuro@mpmosty.pl,
  • pobranie ankiety z Urzędu Miejskiego w Piwnicznej, wypełnienie i przesłanie na adres: MP-Mosty S.A. Ul. Dekerta 18 30-703, Kraków lub wiadomość e-mail na adres: biuro@mpmosty.pl,
  • wypełnienie e-ankiety znajdującej się pod zamieszczonymi materiałami informacyjno-konsultacyjnymi.

 

Konsultacje bezpośrednie z projektantami odbędą się 24 czerwca 2020 r. i 1 lipca 2020 r. w godzinach od 12:00 do 18:00, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. Danuty Szaflarskiej w Piwnicznej przy ul. Rynek 11.

 

Będzie zapewniony płyn do dezynfekcji rąk. Zarówno projektanci jak i osoby przychodzące muszą założyć maseczki. Mieszkańcy będą mogli podchodzić do projektantów pojedynczo lub maksymalnie po dwie osoby z rodziny, np. małżeństwo. W przypadku konieczności oczekiwania na konsultacje, pomiędzy poszczególnymi osobami, powinien być zachowany dystans społeczny.

 

Proponowane warianty obwodnicy Piwnicznej mają długości w zakresie od 2,0 do 2,5 km.

Wariant 1

Przebiega po wschodniej stronie miejscowości i rozpoczyna się na istniejącej DK87 od ronda w rejonie cmentarza. Następnie przechodzi wiaduktem nad linią kolejową oraz nad drogą w kierunku centrum Piwnicznej. Dalej przebiega łukiem między linią kolejową i rzeką Poprad. W rejonie stacji PKP przechodzi w estakadę, biegnącą nad: rzeką Poprad, kładką i równolegle nad ul. Kościuszki, dalej przechodzi bezpośrednio w tunel pod górą Mały Kicarz. Po stronie południowej wariant 1 włącza się do istniejącego przebiegu DK87. W tym miejscu zaprojektowano węzeł zapewniający relacje skrętne: z centrum Piwnicznej do Mniszka oraz relację odwrotną z Mniszka w kierunku centrum Piwnicznej.

Wariant 2

Przebiega po wschodniej stronie miejscowości i rozpoczyna się na istniejącej DK87 od ronda, w rejonie cmentarza, a następnie przechodzi wiaduktem nad linią kolejową oraz drogą w kierunku centrum miasta, po czym przebiega między linią kolejową i rzeką Poprad. W rejonie stacji PKP przechodzi nad drogą prowadzącą do kładki pieszej. Biegnąc łukiem dalej, pomiędzy linią kolejową i rzeką Poprad, przechodzi w obiekt inżynierski nad rzeką i ul. Kościuszki. Następnie obiekt przechodzi w drogę prowadzącą łukiem, w rozkopie, ponad Sanatorium Uzdrowiskowym „Limba”, gdzie włącza się do istniejącego przebiegu DK87. W tym miejscu zaprojektowano węzeł zapewniający skręt z centrum Piwnicznej do Mniszka oraz z Mniszka w kierunku centrum Piwnicznej.

Wariant 3

Przebiega po zachodniej stronie miasta i rozpoczyna się na istniejącej DK87, od ronda w rejonie cmentarza. Następnie wznosi się obiektem mostowym, przechodzącym w rozkop, łukiem prowadzącym w kierunku południowym. Po wyjściu z rozkopu przechodzi obiektem nad doliną, następnie bezpośrednio w tunelu pod górą Węgielnik, o długości ok. 470 m, prowadząc do wylotu po południowej stronie zbocza. W tym miejscu tunel przechodzi w estakadę nad ul. Daszyńskiego, linią kolejową i rzeką Poprad, która prowadzi obwodnicę do poziomu terenu, po zachodniej stronie szkoły. Dalej łukiem obwodnica włącza się do istniejącego układu drogowego, poprzez rondo.

 

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Piwnicznej w ciągu drogi krajowej DK87” została podpisana w październiku 2019 roku. Planowany termin zakończenia tego etapu prac to kwiecień 2022 roku.

 

Źródło i fot. GDDKiA