30 kwietnia mija termin składania propozycji nazw mostów oraz rond w Nowym Sączu

30 kwietnia mija termin składania propozycji nazw mostów oraz rond w Nowym Sączu
30 kwietnia mija termin składania propozycji nazw mostów oraz rond w Nowym Sączu, Fot. Miasto Nowy Sącz

W marcu Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel ogłosił konkurs. Chodzi o zgłaszanie propozycji nazwy dla sześciu sądeckich budowli oraz obiektów architektury:

 

  • przeprawa mostowa na rzece Dunajec w ciągu drogi krajowej nr 28 (tzw. obwodnica północna)
  • rondo u zbiegu ulic: Hallera, Sucharskiego oraz Barskiej
  • przeprawa mostowa na rzece Dunajec w ciągu ul. Legionów (tzw. most heleński)
  • przeprawa mostowa w ciągu ul. Nowochruślickiej
  • skwer nad rzeką Kamienicą u zbiegu ulic Tarnowskiej, Paderewskiego i Kraszewskiego
  • rondo u zbiegu ulic: Starowiejskiej, Dunajcowej i Krakowskiej (os. Helena). 

 

Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody, którymi są karnety zniżkowe do sauny oraz na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu. Dodatkowo zwycięzcy będą mieli satysfakcje, że zaproponowane przez nich nazwy zaistnieją w przestrzeni publicznej.


Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić propozycję nazw na formularzu, który jest załącznikiem do Regulaminu Konkursu, a następnie dostarczyć go osobiście, przesłać drogą mailową lub pocztą tradycyjną na adres: Wydział Architektury, Budownictwa i Geodezji Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz, e-mail: wau.sekretariat@nowysacz.pl
 

Niezbędne jest także podpisanie klauzuli informacyjnej oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na druku znajdującym się w Regulaminie Konkursu (w przypadku zgłaszania propozycji drogą e-mailową konieczne jest załączenie skanów druków).

 

Termin zgłaszania propozycji upływa 30 kwietnia br.


 

Źródło: Miasto Nowy Sącz