40 tabletów dla najzdolniejszej młodzieży

40 tabletów dla najzdolniejszej młodzieży
40 tabletów dla najzdolniejszej młodzieży, Fot. Miasto Nowy Sącz

W ramach projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018-2019 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO)" uczniowie z I i II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu otrzymali tablety. W sumie do dyspozycji najzdolniejszej młodzieży zostało oddanych 40 sztuk tych urządzeń.

 

"Małopolska Chmura Edukacyjna" to projekt realizowany od października zeszłego roku. Dzięki niemu uczniowie uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, wykraczających poza ich podstawę programową kształcenia, mogą rozwijać swoje zainteresowania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych. Zajęcia prowadzone są z takich przedmiotów jak biologia, chemia, matematyka, geografia oraz informatyka. 


- Część zajęć odbywa się w ten sposób, że wykłady prowadzone są przez nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – mówi nauczycielka biologii w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Sączu Małgorzata Kuźma-Piszczek. - Łączymy się za pomocą sprzętu zakupionego w ramach tego projektu. Do części zajęć prowadzący wymagają łączenia się indywidualnego uczniów z zasobami internetowymi, które są w chmurze. Będzie to możliwe dzięki tabletom, które uczniowie dziś otrzymali. 


Dzięki wykorzystaniu w szkołach sprzętu do komunikacji poprzez sieć internetową możliwe jest łączenie się z uczelniami w czasie rzeczywistym, co pozwala na prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych oraz laboratoryjnych. 

 

Poza zajęciami on-line uczniowie biorą udział w swoich szkołach w stacjonarnych zajęciach kół naukowych z chemii, biologii, geografii, matematyki i informatyki. Mają także możliwość uczestnictwa w zajęciach wyjazdowych, odbywających się na krakowskich uczelniach. 
Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 170 tysięcy złotych.

 

Źródło i Fot. Miasto Nowy Sącz