5 mln złotych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

5 mln złotych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
5 mln złotych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Fot. M. Książkiewicz

Powiat Nowosądecki otrzyma promesę w wysokości ponad 5 milionów złotych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i stabilizację osuwisk. 

 

Uroczyste przekazanie miało miejsce w sobotę 2 marca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Promesa została przekazana do rąk Wicestarosty nowosądeckiego Antoniego Koszyka przez wicepremier Beatę Szydło, ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego oraz wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika.

 

- To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Sądecczyzny – mówi wicestarosta Antoni Koszyk. – Otrzymaliśmy promesy na kwotę pokrywającą 80 procent inwestycji. 20 procent musimy dołożyć z własnego budżetu, ale mamy na to zarezerwowane pieniądze. Cieszę się, że nasze potrzeby zostały dostrzeżone przez wicepremier Beatę Szydło, ministra Joachima Brudzińskiego oraz wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika i otrzymaliśmy tak dużą kwotę.


Uzyskane środki finansowe pozwolą na:
•    odbudowę mostu w Siennej
•    remont drogi powiatowej w Korzennej i Krużlowej Niżnej
•    remont drogi powiatowej w Lipnicy Wielkiej i Bukowcu
•    remont drogi powiatowej w Wawrzce
•    wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej pt. „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Tymowa – Łososina Dolna w miejscowości Michalczowa”.


- Rząd Prawa i Sprawiedliwości wywiązuje się ze zobowiązań, które powinni wypełnić nasi poprzednicy. Są to zadania dla mieszkańców tak istotne, że trudno bez ich realizacji funkcjonować. Dzisiaj, dzięki wsparciu rządu, wreszcie te problemy zostaną – mam nadzieję – skutecznie rozwiązane, czego Państwu oczywiście bardzo serdecznie życzę. To nie są jedyne projekty, które kierujemy do samorządów. Wspieranie naszych małych ojczyzn to jest jedno z tych zadań, które dla rządu są priorytetowymi – mówiła podczas sobotniego spotkania wicepremier Beata Szydło.

 

Promesy otrzymały 42 jednostki samorządu terytorialnego z całej Małopolski, w tym 36 gmin oraz 6 powiatów. Łączna kwota uzyskanego dofinansowania to ponad 96 milionów złotych.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe Nowy Sącz, Fot. M. Książkiewicz