Akademia Menadżera Informacji – rekrutacja do pilotażowej edycji programu PARP tylko do 31 stycznia!

Akademia Menadżera Informacji – rekrutacja do pilotażowej edycji programu PARP tylko do 31 stycznia!
Fot. ilustracyjnaAkademia Menadżera Informacji – rekrutacja do pilotażowej edycji programu PARP tylko do 31 stycznia!, Fot. ilustracyjna

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w Nowym Sączu mogą wziąć udział w pilotażowej edycji programu Akademia Menadżera Innowacji. Autorski program doradczo – szkoleniowy ma na celu wyposażenie przedsiębiorcy i menadżerów przedsiębiorca w podstawowe kompetencje niezbędne do rozwoju i wdrażania innowacji. 

 

Akademia Menadżera Informacji może pomóc przedsiębiorstwu unowocześnić się i poprawić jego rentowność. Usługi dostępne dla uczestników projektu są ukierunkowane na poprawę efektywności pracy pracowników i wzmocnienie przewagi konkurencyjnej na rynku. Na program składają się dwa główne panele – doradczy i szkoleniowy. 


Panel doradczy będzie wdrażany bezpośrednio w przedsiębiorstwie, w czasie trwania programu, w wymiarze 170 godzin. Tego typu działania są ukierunkowane bezpośrednio na pracowników. Przedsiębiorca otrzyma Plan Wdrożenia Zmiany przygotowany przez swoich pracowników uczestniczących w projekcie oraz dedykowanego doradcę. 

 

Panel szkoleniowy obejmuje cykliczne szkolenia obejmujące wykłady i warsztaty tematyczne. Tematyka spotkań będzie oscylować wokół takich tematów, jak kultura innowacyjności, zrozumienie biznesu, strategia, struktura organizacyjna, potencjał i zasoby oraz procesy. W czasie szkoleń uczestnicy będą pracowali na narzędziu diagnostycznym Innovation Health Check badającym poziom innowacyjności przedsiębiorstwa. 

 

Szkolenia będą organizowane w piątki i soboty w formie dziewięciu dwudniowych zjazdów. Harmonogram szkoleń obejmuje okres od marca do października 2019 r. Pomiędzy szkoleniami w przedsiębiorstwie uczestnika będą prowadzone działania przez dedykowanego doradcę, w ramach panelu doradczego.  Wykłady i warsztaty tematyczne będą prowadzone przez ekspertów – praktyków. 

 

Akademia Menadżera Innowacji jest pierwszym autorskim programem doradczo – szkoleniowym realizowanym w Polsce. Projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy UE w wysokości 80% w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw oraz 50% w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw. 

 

Warunkiem wzięcia udziału w AMI jest delegowanie do projektu trzech pracowników z kadry menadżerskiej oraz wpłata wkładu własnego w kwocie ok. 19.200 zł netto w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw oraz ok. 48.000 zł netto w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw. 

 

Zgłoszenia i pytania można nadsyłać na adres email: aminnowacji@parp.gov.pl . Liczba miejsc jest niestety ograniczona. Zgłoszenia są przyjmowane do 31 stycznia 2019 r. 

 

Źródło: UM Nowy Sącz