Akt Czystego Powietrza dla Sądecczyzny podpisany

Akt Czystego Powietrza dla Sądecczyzny podpisany
Akt Czystego Powietrza dla Sądecczyzny podpisany, Fot. Miasto Nowy Sącz

W dniu 11 kwietnia 2019 r. podczas konferencji zorganizowanej w sali reprezentacyjnej Ratusza w Nowym Sączu, w obecności reprezentantów samorządów lokalnych okolicznych miast i gmin oraz radnych miejskich, doszło do podpisania Aktu Czystego Powietrza dla Sądecczyzny. 

 

Akt Czystego Powietrza dla Sądecczyzny został podpisany przez przedstawicieli gmin Miasta Nowego Sącza, Miasta i Gminy Szczawnica, Gminy Nawojowa, Gminy Podegrodzie, Gminy Gródek nad Dunajcem, Gminy Chełmiec, Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Łącko oraz Gminy Łososina Dolna i Gminy Wolbrom. 


Konferencja została poprowadzona przez dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Nowego Sącza dr. Marcina Porębę. 

 

Preambuła Aktu Czystego Powietrza dla Sądecczyzny odnosi się do obowiązku i potrzeby wdrażania działań naprawczych oraz potrzeby współpracy na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, istniejących po stronie samorządów lokalnych, będących sygnatariuszami omawianego aktu. 

 

Akt Czystego Powietrza dla Sądecczyzny jest deklaracją przedstawicieli gmin i miast położonych na obszarze Sądecczyzny do kontynuowania współpracy w zakresie ograniczenia przyczyn powstawania niskiej emisji i zjawiska smogu. Granice administracyjne nie zatrzymają zanieczyszczeń – konieczna jest współpraca wszystkich okolicznych gmin. 

 

Treść aktu odnosi się również do korzystania z dostępnych źródeł finansowania projektów, podejmowania działań edukacyjnych, wykorzystania dostępnych technologii oraz rozwoju monitoringu stanu powietrza Sądecczyzny, we współpracy z systemem Państwowego Monitoringu Środowiska. 

 

W akcie znajduje się deklaracja składania mieszkańcom Sądecczyzny corocznych raportów ze stanu realizacji Aktu Czystego Powietrza. Nie wiąże się on jednak z zobowiązaniami finansowymi względem sygnatariuszy. Na mocy omawianego aktu, Prezydent Miasta Nowego Sącza będzie odpowiedzialny za koordynację działań, reprezentowanie wobec instytucji wspierających realizację Aktu Czystego Powietrza i podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych w celu realizowania wspólnych programów. 

 

Źródło i Fot. Miasto Nowy Sącz