Archeolodzy prowadzą kolejny etap prac na sądeckim ratuszu

Archeolodzy prowadzą kolejny etap prac na sądeckim ratuszu
Archeolodzy prowadzą kolejny etap prac na sądeckim ratuszu

Kolejny etap prac polega na wykonaniu wykopów sondażowych. Sondaże te zrobiono w każdym z odkrytych pomieszczeń starego ratusza.

 

Mają one na celu wskazać głębokość posadowienia murów budowli, sposób ich wykonania oraz stan zachowania.

Archeolodzy prowadzą kolejny etap prac na sądeckim ratuszu Archeolodzy prowadzą kolejny etap prac na sądeckim ratuszu Archeolodzy prowadzą kolejny etap prac na sądeckim ratuszu Archeolodzy prowadzą kolejny etap prac na sądeckim ratuszu Archeolodzy prowadzą kolejny etap prac na sądeckim ratuszu

Źródło i fot. SARR - Sylwia Gądek