ARiMR ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla rolników

ARiMR ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla rolników
ARiMR ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla rolników, Fot. ilustracyjna

Agencja Rolnictwa i Mienia Rolnego ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach budżetu PROW na lata 2014 – 2020. 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie dla rolników ruszy 31 stycznia 2019 r. i potrwa do 1 marca 2019 r. Wnioski mogą być składane w Oddziałach Regionalnych ARiMR. Pomoc przyznawana w ramach tego programu ma postać refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. 

 

Wysokość udzielonego wsparcia jest uzależniona od rodzaju operacji planowanej do realizacji. Wynosi ona maksymalnie 500.000 zł dla rolników, małżonków rolników lub domowników, którzy podejmują się prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Natomiast w przypadku inwestycji planowanych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) maksymalna wartość inwestycji planowanych przez rolników wynosi 100 tys. zł. Wnioskodawca w tym przypadku może być rolnikiem lub małżonkiem rolnika. Nie jest tu wymagane prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

Zainteresowani mogą składać decyzje i pozwolenia dotyczące inwestycji dopiero na etapie jej rozliczania, nie zaś w momencie składania wniosku o przyznanie pomocy, co z pewnością ułatwi wnioskodawcy dopełnienie formalności. Osoby starające się o wsparcie powinny być ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS.

 

Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby, albo wysłać listem poleconym na adres właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału regionalnego ARiMR.