ARiMR ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw

ARiMR ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw
ARiMR ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw, Fot. ilustracyjna

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw. Wnioski będą przyjmowane w okresie od 28 lutego do 29 marca 2019 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. 

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha gruntów ornych, łąk i pastwisk trwałych, sadów lub nieruchomości przeznaczonej do produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Istotnym warunkiem przyznania dofinansowania jest również wielkość ekonomiczna wynosząca poniżej 10.000 euro. Osoby ubiegające się o dofinansowanie powinny być ubezpieczone w KRUS przez co najmniej 2 miesiące bezpośrednio poprzedzające miesiąc składania wniosku.

 

Okolicznością dyskwalifikującą wnioskodawcę jest prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Dofinansowanie jest udzielane na cele restrukturyzacji gospodarstwa rolnego. Wobec tego, do wniosku należy załączyć biznesplan restrukturyzacji posiadanego gospodarstwa. 

 

Plan restrukturyzacji musi być zrealizowany przez rolnika w ciągu 3 lat od przyznania pomocy finansowej. Skutkiem realizacji biznesplanu restrukturyzacji powinien być wzrost wartości ekonomicznej gospodarstwa do minimum 10.000 euro oraz o min. 20% w stosunku do wielkości z roku, w którym został złożony wniosek. 

 

Pomoc ma zatem kilka celów: zmniejszenie zadłużenia gospodarstwa rolnego, wzrost jego wartości ekonomicznej i poprawę funkcjonowania gospodarstwa na rynku. Tego typu premie są przyznawane tylko raz w okresie PROW 2014 – 2020 na rzecz danego rolnika. Jeżeli gospodarstwo rolne należy do majątku wspólnego małżonków, to tylko jeden z małżonków może uzyskać tego typu wsparcie. 

 

Źródło: Miasto Grybów