Audyt wykazał błędy w MPEC i MPK - brak strategii i zła struktura organizacyjna

Zespół pod kierunkiem krakowskich naukowców prof. Romana Batki i dr Janusza Sasaka przeprowadził audyt nowosądeckich spółek - MPEC i MPK. Naukowcy przedstawili wnioski i rekomendacje dla obu podmiotów. 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu posiadają stabilną sytuację. Zespół przeprowadzający audyty nie stwierdził rażących niezgodności. Jednak sytuację w obu podmiotach można poprawić wprowadzając rekomendowane rozwiązania. 

 

Audyt obejmował takie obszary, jak zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie majątkiem i prowadzenie finansów. Struktura Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej została jednak oceniona negatywnie - jako nieefektywna i nieprawidłowo zaprojektowana, o czym świadczą m.in. przerosty zatrudnienia w niektórych obszarach, braku strategii oraz regulaminu organizacyjnego, braku planu działań promocyjno - marketingowych. Co więcej, zastrzeżenia osób przeprowadzających audyt wzbudził poziom bezpieczeństwa w MPEC jako zakładzie pracy oraz mało przejrzysty sposób rekrutacji pracowników.

 

Sytuacja w MPK jest nieco bardziej stabilna, ponieważ błędy w strukturze organizacyjnej są naprawiane przez spółkę od kilku miesięcy. Natomiast Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu podobnie jak MPEC brakuje długofalowej strategii. Według zespołu przeprowadzającego audyt MPK powinna m.in. wdrożyć kompleksowy system zarządzania ryzykiem oraz lepiej zarządzać finansami, aby uniknąć strat finansowych. 

 

Źródło i Film: Urząd Miasta Nowy Sącz