Będzie remont drogi w Łososinie Dolnej

Będzie remont drogi w Łososinie Dolnej
Będzie remont drogi w Łososinie Dolnej, Fot. Gmina Łososina Dolna

Pod koniec kwietnia, Gmina Łososina Dolna otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 128 000 zł.

 

Uzyskane pieniądze zostaną przekazane na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych prowadzącej do pól położonych w obrębie Rąbkowa i Bilsko, Gmina Łososina Dolna".

 

Prace remontowe obejmą odcinek drogi biegnący od Szkoły Podstawowej w Rąbkowej w kierunku Bilska. Zostanie tam położona nowa nawierzchnia asfaltowa, części rowu zostaną umocnione korytkami ściekowymi, wykonane będą pobocza, a w miejscach „przełomów” nowa podbudowa drogi.

 

Jeszcze w tym miesiącu zostanie ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy tej inwestycji.

 

Przewidywany termin prac to lipiec - sierpień br.

 

Źródło i Fot. Gmina Łososina Dolna