Bezpłatne usługi doradcze dla przedsiębiorców w ramach Early Warning Europe

Bezpłatne usługi doradcze dla przedsiębiorców w ramach Early Warning Europe
Bezpłatne usługi doradcze dla przedsiębiorców w ramach Early Warning Europe, Fot. ilustracyjna

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Polski mogą ubiegać się o udzielenie wsparcia w ramach projektu Early Warning Europe organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

Projekt jest adresowany do podmiotów gospodarczych, które w następstwie zmian rynkowych, oddziaływania zewnętrznych i wewnętrznych czynników, utracili dobrą pozycję na rynku, albo których prognozy na przyszłość są niepomyślne i wskazują na spowolnienie rozwoju firmy w przyszłości. 

 

W projekcie Early Warning Europe uczestniczą konsultanci, doradcy restrukturyzacyjni i mentorzy, którzy pomagają przejść przez sytuację kryzysową oraz wprowadzić rozwiązania poprawiające kondycję przedsiębiorstwa. Zainteresowane podmioty gospodarcze mogą zgłosić swój udział do projektu korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej www.parp.gov.pl/ewe. 

 

Przedsiębiorca jest kierowany co konsultanta, który po analizie sytuacji przedsiębiorstwa pomoże znaleźć źródło problemów. Kolejny etap trwa około 6 miesięcy i polega na współpracy z mentorem. Alternatywnie można współpracować z doradcą restrukturyzacyjnym – pierwsza porada jest udzielana bezpłatnie w ramach programu, natomiast każda kolejna jest udzielana odpłatnie. 

 

Po zakończeniu projektu przedsiębiorca ma obowiązek potwierdzenia liczby godzin wsparcia udzielonych przez konsultanta i mentora. Nie ma potrzeby składania dokumentacji i rozliczeń, ani wnoszenia wkładu własnego. Program nie stanowi formy pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis. 

 

Źródło: UM Nowy Sącz