Budowa oczyszczalni ścieków w Limanowej – czas na energię odnawialną

Budowa oczyszczalni ścieków w Limanowej – czas na energię odnawialną
Fotografia ilustracyjna

Projekt o nazwie „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa – z wykrozystaniem energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków” jest inwestycją współfinasowaną przez unijny Fundusz Spójności.

 

Środki finansowe zostały przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Łączną wartość projektu szacuje się na 9 267 372,78 zł, natomiast wysokość uzyskanego dofinansowania kształtuje się na poziomie 4 843 938,93 zł. Z projektu wynika, że na obszarze Limanowej powstanie łącznie 5 km sieci wodociągowej i ok. 14 km sieci kanalizacyjnej.

 

W ramach tego przedsięwzięcia zostania wykonana także innowacyjna instalacja fotowoltaiczna na oczyszczalni ścieków w Limanowej, co ma na celu poprawę wydajności energetycznej tego obiektu. Instalacja fotowoltaiczna posiada łączną moc szczytową o wartości ok. 100 - 120 kWp i pozwala na wytworzenie energii elektrycznej w ilości pokrywającej w pełni zapotrzebowanie oczysczalni ścieków. Dzięki temu nie będzie ona potrzebowała kosztownej energii ze źródeł konwencjonalnych.

 

Instalacja fotowoltaiczna jest znana także jako baterie słoneczne, albo ogniwa słoneczne. Produkcja energii przez tego typu systemy jest możliwe dzięki występowaniu efektu fotowoltaicznego. To zjawisko umożliwia zamianę energii słonecznej w prąd stały. Obiekt wyposażony w tego typu system może na bieżąco korzystać z energii wyprodukowanej przez ogniwa fotowoltaiczne.

 

Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej ma wymiar nie tylko ekologiczny, ale również ekonomiczny. Przedsięwzięcie, o którym mowa wyżej, wpłynie korzystnie na efektowność energetyczną oczyszczanych ścieków. Ilość i koszty zużycia energii elektrycznej zostaną zmniejszone. Jednocześnie, dojdzie do zredukowania emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Projekt jest wyrazem tendencji dominujących w publicznym i prywatnym sektorze inwestycyjnym, wspieranych przez unijne dyrektywy oraz ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE).