Chaos w dokumentach i finansach - szokujące wyniki audytu w STBS

W dniu 7 sierpnia 2019 r. w Sali Reprezentacyjnej nowosądeckiego ratusza odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezesi spółki SMCG SenseMaking Consulting Group zaprezentowali wyniki audytu przeprowadzonego w Sądeckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. 

 

Wyniki audytu są bardzo niepokojące. Z informacji przedstawionych przez prof. Romana Batko i dr inż. Janusza Sasaka wynika bowiem, że od 2013 r. STBS nie wybudowało ani jednego mieszkania. Nieprawidłowości zostały stwierdzone również w sferze gospodarki finansowej oraz prowadzenia dokumentacji działalności spółki. 

 

Bardzo niepokojące jest to, że w latach 2015 - 2018 r. doszło do stopniowego spadku rentowności kapitału własnego z poziomu 4,78% do 3,86%. Postępowania windykacyjne są prowadzone nieefektywne, a gospodarowanie finansami obejmuje m.in. wydatki niezwiązane z działalnością spółki. W czasie audytu stwierdzono również nieprawidłowości w rozliczaniu funduszu remontowego.

 

W spółce nie ma akt z postępowania przetargowego o nr STBS.ZP.271.03.2017 na kwotę 8,606 mln zł brutto. Dokumentacja jest prowadzona w sposób chaotyczny - podczas audytu stwierdzono nieprawidłowości formalno - prawne. W dokumentacji spółki występują kopie dokumentów, które są oznakowane w taki sam sposób, ale mają różną treść. 

 

Co więcej, stwierdzono nieprawidłowości po stronie prezesa spółki, który prowadził niektóre istotne postępowania z zakresu zamówień publicznych jednoosobowo, unieważniając niektóre postępowania. Ponadto, jeden z lokatorów zawiadomił media, że pracownicy spółki na polecenie prezesa spółki załączali do książeczek czynszowych ulotki wyborcze wskazujące kandydata na prezydenta.

 

Spółka w latach 2016 - 2018 nie była poddaan kontroli w zakresie instalacji sanitarnej i centralnego ogrzewania w budynkach. W 2012 r. spółka wdrożyła standard zarządzania zgodny z ISO 9001:2009 utrzymywany tylko do 2014 r. Pomimo tego spółka korzystała z logo systemu ISO w oficjalnych dokumentach aż do 2019 r., a zatem z naruszeniem prawa.

 

Audyt wewnętrzny został przeprowadzony zgodnie z zasadami i kryteriami wynikającymi z  art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o finansach publicznych, w dniach od 29 kwietnia do 26 czerwca. Raport z audytu w Sądeckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest dostępny w formie prezentacji pod tym linkiem.

 

Źródło i Fot. Urząd Miasta Nowy Sącz