Co z nowymi opłatami za przeglądy techniczne?

Co z nowymi opłatami za przeglądy techniczne?
Co z nowymi opłatami za przeglądy techniczne?

W czasie piątkowych obrad prezes PIS Jarosław Kaczyński, zgłosił wniosek o wycofania nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym ws. zmian w systemie badań technicznych pojazdów z porządków obrad.

 

Jak podkreślił Jarosław Kaczyński
„Ponieważ ta ustawa budzi rzeczywiście wiele wątpliwości, wobec tego wnoszę o jej wycofanie z porządku dziennego”

 

wypowiedź Jarosława Kaczynskiego 1:25:38

W odpowiedzi na zgłoszony przez posła wniosek, pojawił się problem – czy można  wycofać ustawę w trakcie jej rozpatrywania?  Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zarządził przerwę, oraz zwołał Konwent Seniorów, aby skonsultować, co zrobić w danej sytuacji. 

 

Po powrocie na salę sejmową marszałek poinformował, że zdecydowano o wykreśleniu jej z porządku obrad.

 

Mówiąc  - „ Po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o skreśleniu z porządku dziennego przerwanego trzeciego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw „