Collegium Progressus będzie kształcić kandydatów na pracowników

Collegium Progressus będzie kształcić kandydatów na pracowników
Collegium Progressus będzie kształcić kandydatów na pracowników, Fot. ilustracyjna

W dniu 22 lutego 2019 r. w piątek, w Sali Konferencyjnej przy ul. Jagiellońskiej 29/11 w Nowym Sączu, o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie informujące o projekcie „Przygotowani do pracy – wykwalifikowani i kompetentni mieszkańcy subregionu sądeckiego”. 

 

Udział w projekcie dofinansowanym z funduszy europejskich jest całkowicie bezpłatny. Projekt będzie realizowany przez Fundację Collegium Progressus oraz jest adresowany do osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku co najmniej 30 lat, które są niepełnosprawne, albo mają niskie kwalifikacje, bądź są osobami w wieku 50 lat lub więcej oraz do kobiet. Przynależność do jednej z czterech wymienionych grup oraz ukończenie 30 roku życia to warunki konieczne, które należy spełnić, aby wziąć udział w projekcie. 

 

Do udziału w projekcie są zaproszeni mieszkańcy miasta Nowy Sącz, osoby zamieszkujące Powiat Gorlicki, Powiat Nowosądecki i Limanowski. Uczestnicy projektu będą uczestniczyć w szkoleniach i kursach zawodowych mających na celu podniesienie kwalifikacji, ich uzupełnienie i zmianę. 

 

Dla osób uczestniczących w projekcie czekają też płatne staże zawodowe dla uczestników przygotowujące do podjęcia zatrudnienia, usługi pośrednictwa pracy, wsparcie motywacyjne i wsparcie towarzyszące polegające na pokryciu kosztów pobytu dziecka w przedszkolu lub żłobku, zwrotu kosztów przejazdu, zatrudnieniu asystenta, tłumacza lub opiekuna dla osoby zależnej od osoby biorącej udział w projekcie .

 

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich wynosi 891 165 22 PLN.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.fundacja-cp.pl. 

 

Źródło: Miasto Nowy Sącz