Czy powstanie obwodnica Łącka?

Czy powstanie obwodnica Łącka?
Planowy przebieg obwodnicy Łącka. Fot. gm. Łącko

Już w ubiegłym roku powstało opracowanie koncepcji „Studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowe rozwoju układu komunikacyjnego w obszarze Pienin”.

 

Jednym z ważnych aspektów tej inwestycji jest budowa obwodnicy Łącka, o którą bardzo mocno zabiegały władze gminne. Temat obwodnicy Łącka nie jest nowy, a sama gmina przygotowywała się na takie inwestycje już od 1989 roku, kiedy to w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łącko powstała rezerwa terenowa. 

 

Dzięki temu władze gminy „ zaplusowały ” w tej inwestycji, gdyż obecnie mają, wolny od zabudowy pas gruntu, który może być rozpatrywany pod kątem lokalizacji tej drogi.

 

Teraz co nieco o samej inwestycji. Planowana jest budowa drogi wojewódzkiej klasy G o długości 2,8 km, dwujezdniowa o szerokości 7,00 m, dwa pasy po 3,50 m z poboczami i drogami serwisowymi (zbiorczymi). Zakres będzie też obejmował budowę trzech obiektów mostowych na potokach Borkowski, Czarna Woda, Lichnia.

 

Jak informuje gmina planowana obwodnica może stanowić również alternatywny dojazd w relacjach wewnątrz gminnych pomiędzy peryferyjnymi osiedlami. Wraz ze spadkiem ruchu w centralnej części miejscowości zmniejszy się jego uciążliwość dla mieszkańców, szczególnie w miejscach dużego zbliżenia zabudowy do obecnej drogi.

 

Wg przeprowadzonej analizy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach I etapu prac, na ciągu drogi wojewódzkiej przechodzącej przez miejscowość Łącko, odnotowano szereg zdarzeń, w tym z ofiarami śmiertelnymi. Należy się spodziewać, że budowa nowej obwodnicy spowoduje możliwość wprowadzenia uspokojenia ruchu w obszarze centralnym miejscowości, a tym samym wpłynie na znaczną poprawę warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym.