Czy przewodniczący rady miejskiej może wszystko?

Czy przewodniczący rady miejskiej może wszystko?

Tuż przed rozpoczęciem XVI sesji Rady Miejskiej w Kętach jeden z mieszkańców złożył u Przewodniczącego Rady wniosek o zabranie głosu. Przewodniczący go podarł. Statut Gminy Kęty – § 40 ust.5 – jasno określa, że przewodniczący rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym. Jednak  Przewodniczący Marek Nycz nie skorzystał z tej możliwości, podarł wniosek....