Czy sądeccy radni będą podejmować uchwały zdalnie?

Czy sądeccy radni będą podejmować uchwały zdalnie?
Czy sądeccy radni będą podejmować uchwały zdalnie?

24 marca ukazało się stanowisko Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, dzięki któremu uchwały podejmowane w trybie zdalnym zachowują swoją ważność. W związku z tym faktem pojawiła się również zgoda na przeprowadzenie Sesji Rady Miasta, w trybie zdalnym.

 

Prezydent Ludomir Handzel zaproponował takie rozwiązanie Prezydium Rady Miasta. W dniu dzisiejszym przewodnicząca Rady Miasta Iwona Mularczyk wystosowała do prezydenta pismo w tej sprawie, w którym czytamy m.in, że: 

 

Sesja taka będzie niezwłocznie wznowiona po zapewnieniu kompleksowego systemu pracy zdalnej dla Rady Miasta (sprzęt, oprogramowanie). Po zapewnieniu powyższego prosimy o podanie terminu szkolenia i po nim, kiedy wszystko będzie funkcjonowało i każdy Radny będzie bez przeszkód mógł wziąć udział w Sesji Rady Miasta w trybie zdalnym Prezydium Rady poda niezwłocznie termin wznowienia Sesji Rady Miasta.

 

Prezydent wydał już polecenie przygotowania Urzędu Miasta Nowego Sącza do prowadzenia tzw. obrad zdalnych (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) Rady Miasta Nowego Sącza oraz w piśmie skierowanym dzisiaj do pani Przewodniczącej Iwony Mularczyk, zaproponował próbny termin odbycia się takiej sesji na 31 marca o godzinie 17, aby sprawdzić czy sprzęt będzie odpowiednio funkcjonował.

 

Czy i kiedy odbędzie się właściwa zdalna Sesja Rady Miasta Nowego Sącza? O tym się już niedługo przekonamy.

 

Fot. archiwalna