Debata oksfordzka na temat polityki zagranicznej Józefa Becka

Debata oksfordzka na temat polityki zagranicznej Józefa Becka
Oficjalna strona Miasta Limanowa

W Muzeum Regionalnym w Limanowej odbyła się debata oksfordzka na temat polityki zagranicznej Józefa Becka.  Poniżej przybliżamy koncepcję polityki prowadzonej przez tego polityka.

 

Debata oksfordzka nad tezą "Polityka zagraniczna Józefa Becka jedynym skutecznym sposobem zabezpieczenia interesów Polski" rozgorzała w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej. W debacie wzięli udział uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej. W rolę marszałków moderujących debatę wcielili się Antoni Słota i Piotr Papież. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy – zespół broniąc postawionej tezy oraz zespół antytezy.

 

Oba zespoły były dobrze przygotowane pod względem merytorycznym. Uczestnicy pokazali również znakomity warsztat retoryczny oraz znajomośc "Erystyki" Schopenhauera. Dyskusja była skoncentrowana wokół analizy stosunków Rzeczpospolitej w okresie 20 – lecia międzywojennego z sąsiednimi państwami. Zespół broniący tezy wskazywał na to, że naturalnymi sojusznikami Rzeczpospolitej były państwa – Francja i Wielka Brytania. Uznawali oni politykę Becka za kontynuację kursu zapoczątkowanego w 1918 r. skupiającego się także wokół stworzenia federacji środkowoeuropejskiej związanej z ideą Międzymorza. 

 

Zespół oponentów dezawuował znaczenie sojuszu polsko – francuskiego i polsko – brytyjskiego, powołując się na wydarzenia w Locarno oraz projekt paktu wschodniego, a także na brytyjską politykę równowagi sił. Wskazywal również na brak realizmu politycznego Józefa Becka uznającego sojusz ZSRR i III Rzeszy za niemożliwy. 

 

Debacie przysłuchiwała się publiczność zgromadzona w sali konferencyjnej, która zdecydowała o tym, że debatę wygrali jednak protagoniści polityki Józefa Becka, wskazujący na słuszność obranego przez niego kursu polityki zagranicznej. Jednakże nic nie mogło uchronić Polski przed dwoma wrogimi, totalitarnymi państwami.

 

Debata oksfordzka została zorganizowana w ramach projektu "Chciejmy Polski, a będzie! - minister Józef Beck" zorganizowanego przez Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej we współpracy z I LO im. W. Orkana w Limanowej, Miastem Limanowa i Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN.