Dnia Miasta Partnerskiego Nowego Sącza, Preszowa

Dnia Miasta Partnerskiego Nowego Sącza, Preszowa
Dnia Miasta Partnerskiego Nowego Sącza, Preszowa, Fot. Urząd Miasta Nowy Sącz

Na początku czerwca na Słowacji odbyły się Dni Miasta Partnerskiego Nowego Sącza, Preszowa. Uczestniczył w nich Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.

 

Powitanie przybyłych na wydarzenie delegacji, miało miejsce na uroczystym posiedzeniu Rady Miasta Preszowa, które odbyło się w historycznej Sali Reprezentacyjnej preszowskiego ratusza przy ul. Hlavnej 73. Gości przywitała primator Przeszowa Andrea Turčanová.

 

Podczas spotkania Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel wygłosił swoje okolicznościowe przemówienie. Na wstępie z okazji 720. rocznicy nadania praw miejskich dla Preszowa, złożył gratulacje i życzenia, aby to wyjątkowe miasto dalej prężnie i dynamicznie się rozwijało.

 

Zaznaczył, że kapitałem miasta są jego mieszkańcy, w których się inwestuje, a w dzisiejszych czasach szczególnie stawia się na osoby młode. Dlatego trzeba tworzyć dla nich takie warunki do nauki, pracy, życia i odpoczynku, aby chcieli w nim pozostać i nie wyjeżdżali.

 

Dodał, że ceni aktywny, odpowiedzialny i mądry patriotyzm mieszkańców Preszowa dzięki, któremu miasto może być uważane za przykład słowackiego sukcesu.

 

Prezydent wspomniał również, że od września 1992 roku rozwijają się kontakty Miasta Nowego Sącza i Preszowa oparte na zaufaniu, którym sprzyja bliskość językowa, kulturowa, tradycje współpracy oraz zbieżność wspólnych interesów w dążeniu do zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych.

 

Prezydent życzył miastu kolejnych jubileuszy, a mieszkańcom dalszego rozwoju miasta, który zagwaratuje im jak najlepszą przyszłość.

 

Podczas Dni Miasta Preszowa przybyli goście mogli odwiedzić Słowackie Muzeum Techniki oraz unikatowy zabytkowy kompleks techniczno-technologicznym STM - NKP Solivar (Warzelnia soli) na Słowacji.

 

Źródło i Fot. Urząd Miasta Nowy Sącz